WinSCP - instrukcja

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

  • Po uruchomieniu programu zaznaczamy pole "Opcje zaawansowane".
Winscp 01.jpg
  • W kategorii "SSH" ustawiamy używanie protokołu SSH w wersji 2.
Winscp 02.jpg
  • W kategorii "SSH" wybieramy pozycję "Uwierzytelnianie", gdzie zaznaczamy opcję "Spróbuj uwierzytelniania z 'interakcją-z-klawiatury' (SSH2)".
Winscp 03.jpg
  • Przechodzimy do kategorii "Sesja". W polu "Nazwa hosta" wpisujemy puma.uci.umk.pl, a w polu "Nazwa użytkownika" podajemy login swojego konta. Jako "Numer portu" wybieramy 22, po czym łączymy się z serwerem klikając przycisk "Logowanie".
Winscp 04.jpg
  • Jeśli z serwerem łączymy się po raz pierwszy, to musimy potwierdzić akceptację klucza serwera klikając przycisk "Tak" w pojawiającym się oknie.
Winscp 05.jpg
  • W kolejnym oknie, które się pojawi, podajemy hasło do swojego konta i przechodzimy dalej klikając przycisk "OK".
Winscp 06.jpg
  • Po pomyślnym wykonaniu powyższych czynności pojawi się okno, w którym jednocześnie otrzymamy dostęp do zawartości dysku lokalnego komputera, jak i do swojego konta na serwerze. W celu przekopiowania pliku wystarczy go zaznaczyć w jednej z lokacji i przeciągnąć przy pomocy myszki do sąsiedniej.
Winscp 07.jpg