Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Modele dostępne w ramach sukcesywnych dostaw sprzętu komputerowego.

Komunikat z dnia: 8.09.2022

Zamieszczamy listę modeli dostępnych najszybciej.
Więcej informacji

Koniec zamówień ze starej listy sprzętu standardowego.

Komunikat z dnia: 21.01.2022

Ostatnie zamówienie do firmy EXON zostało wysłane. Dotychczasowe konfiguracje nie będą już dostępne. Do czasu podpisania nowej umowy na dostawy sukcesywne nie będą realizowane zapotrzebowania na sprzęt standardowy. Nowa lista konfiguracji zostanie ogłoszona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu."