Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uczelniane Centrum Informatyczne

Serwer.jpg
Serwis ten jest prowadzony przez Uczelniane Centrum Informatyczne. UCI zapewnia pracownikom i studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika sprawny dostęp do uniwersyteckich, krajowych oraz światowych zasobów internetowych. Do naszych zadań należy nadzór nad zasobami informacyjnymi sieci uniwersyteckie oraz adaptacja nowych technologii informatycznych dla potrzeb Uczelni. UCI wspiera również badania naukowe i proces dydaktyczny udostępniając oprogramowanie i technologie dużych mocy obliczeniowych.

Na stronach www.uci.umk.pl można znaleźć informacje na temat konfiguracji i korzystania z usług informatycznych udostępnianych przez UCI.

Szybki start

  • Prosimy skorzystać z menu po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do informacji redagowanych zgodnie z potrzebami konkretnych grup użytkowników.
  • Polecamy również używanie pola wyszukiwania w górnym menuRamka szukaj.png, które pozwala wyszukać dowolny tekst wśród stron dostępnych w serwisie oraz udostępnia pełnotekstowe przeszukiwanie zamieszczonych w nim dokumentów.
  • Link "Komunikaty" w górnej części serwisu kieruje na stronę, gdzie umieszczane są wiadomości o nowo uruchamianych usługach, awariach i zmianach w funkcjonowaniu obecnie działających usług.
  • Dokumenty i wnioski.
  • Sprawdź listę często zadawanych pytań.