Instrukcja obsługi OpenVPN dla pracowników UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Usługa OpenVPN jest dostępna dla pracowników, którzy mają zainstalowany certyfikat osobisty używany przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej eduroam. Umożliwia on autoryzowany dostęp do:

  • książki adresowej
  • bazy pracowników
  • serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy).

Instrukcja instalacji certyfikatu znajduje się pod adresem: Instrukcja instalacji certyfikatu eduroam.

W przypadku, gdy mamy już certyfikat eduroam, wykonujemy następujące kroki: