eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla etatowych pracowników UMK w systemie Windows XP

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Cert-ico.png Pobierz certyfikat osobisty

  Eduroam logo2.png

Wprowadzenie

Instalację najwygodniej przeprowadzić mając dostęp do komputera stacjonarnego, podłączonego do sieci UMK, możemy z niego skorzystać aby pobrać certyfikaty i mieć stały dostęp do instrukcji. Większość czynności konfiguracyjnych można wykonać nawet, jeżeli w pokoju sieć bezprzewodowa nie jest dostępna. Do skonfigurowania połączenia z eduroam, niezbędne jest zainstalowanie dwóch certyfikatów:

 • certyfikatu głównego UMK, który będzie potwierdzał fakt, że łaczymy się z autentyczną siecią eduroam (niezależnie od tego gdzie na świecie będziemy to robić);
 • certyfikatu osobistego, który będzie potwierdzał naszą tożsamość jako użytkownika sieci.

Informacje o tym jak pobrać i zainstalować te certyfikaty opisane zostały na dedykowanych zakładkach.

W zalezności od tego, czy karta radiowa w komputerze przenośnym zostatała już skonfigurowana, a jeżeli tak, to w jaki sposób to zostało zrobione, proces dalszej instalacji może być różny. Nasze instrukcje opisują jak skorzystać z oprogramowania wbudowanego w system MS Windows XP. Jeżeli karta radiowa jest w taki sposób skonfigurowana, to po instalacji obu certyfikatów wystarczy udać się w miejsce, gdzie sieć radiowa jest dostępna i kliknąć połączenie z siecią eduroam. Nawet jeżeli takie połaczenie od razu się powiedzie, to zachęcamy do sprawdzenia zakładki opisującej instalację karty, ponieważ w niektórych przypadkach korzystne jest ustawienie pewnych zaawansowanych opcji sterownika, albo skorzystanie ze sterownika nowszego niż ten, który otrzymaliśmy razem z kartą.

Certyfikat osobisty

Do konfiguracji sieci niezbędny jest plik zawierający certyfikat osobisty wydawany wyłącznie pracownikom etatowym. Pracownicy nieetatowi powinni skorzystać z właściwej scieżki konfiguracji. Użytkownicy posiadający certyfikat oraz hasło zabezpieczające mogą z niego ponownie skorzystać. W razie problemów z pobraniem certyfikatu należy skontaktować się z administratorem sieci eduroam (eduroam@umk.pl) i opisać problem. Certyfikat wykorzystywany do uwierzytelnienia w sieci eduroam umożliwia przyporządkowanie wszelkich zdarzeń w sieci do właściciela certyfikatu. W związku z tym należy go chronić przed dostępem osób trzecich.

Pobranie certyfikatu przebiega zatem w następujących krokach:

 • połączenie z serwerem certyfikatów;
 • zalogowanie się do Centralnego Punktu Logowania
 • wysłanie hasła do certyfikatu na swój adres e-mail za pomocą przycisku Wyślij hasło
 • pobranie bezpośrednio lub wysłanie na swój adres email certyfikatu do sieci eduroam

Po pobraniu certyfikatu należy go skopiować na komputer przenośny i zainstalować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Instalacja certyfikatu osobistego

 1. Po dwukrotnym kliknięciu ikony certyfikatu pojawi się okienko kreatora importu certyfikatów,
  Cert1.png
  należy kliknąć Dalej;
 2. Kolejne okienko podaje informacje o importowanym certyfikacie,
  Cert2.png
  należy kliknąć Dalej;
 3. W okienku hasła należy wprowadzić ciąg znaków, który został pokazany w przeglądarce w czasie pobierania certyfikatu, zalecamy również zaznaczenie opcji "Oznacz ten klucz jako eksportowalny", aby w przyszłości móc go odtworzyć;
  Cert3.png
  należy kliknąć Dalej;
 4. W kolejnym oknie pojawia sie pytanie o wybór magazynu certyfikatów, należy pozostawić ustawienie wyboru automatycznego,
  Cert4.png
  i kliknąć Dalej;
 5. Ostatnie okno pokazuje wszystkie dotychczasowe ustawienia,
  Cert5.png
  należy kliknąć Zakończ;
 6. Jeżeli na komputerze nie był wcześniej zainstalowany Certyfikat UMK, pojawi się komunikat  
  Ekran-cert-xp.png
  należy kliknąć Tak;
 7. Pojawia się potwierdzenie o poprawnym zaimportowaniu certyfikatu;
  Cert6.png

Konfiguracja sieci eduroam

Jeżeli zainstalowaliśmy certyfikat UMK oraz certyfikat osobisty pobrany z uczelnianego serwera certyfikatów, to uzyskanie połączenia z siecią eduroam jest bardzo proste.

 1. Otwieramy listę dostępnych sieci bezprzewodowych
Siec2.png
 1. Wybieramy sieć eduroam
Siec3.png

i klikamy Połącz

 1. System informuje nas o próbie uwierzytelnienia (lista dostępnych sieci może wówczas zniknąć na chwilę)
Siec4.png
 1. Po chwili powinien pojawić się dymek informujący o próbie połączenia
Siec9.png

należy kliknąć w jego obszarze;

 1. Pojawia się okienko informujące o parametrach serwera, z którym się łączymy
Cert8.png
z powodów bezpieczeństwa, zawsze w takim wypadku należy potwierdzić, że certyfikat serwera jest poprawny; po potwierdzeniu poprawności klikamy OK
 1. Za moment powinna się pojawić informacja o udanym połączeniu
Siec5.png

W przyszłości system będzie realizował połączenia automatycznie.

Jeżeli na naszym komputerze jest zainstalowanych więcej certyfikatów osobistych, to w trakcie konfigurowania połączenia pojawi się okienko pozwalające wybrać właściwy:

Siec6.png

należy wybrać ten, który ma postać liczba@certyfikaty.umk.pl.