Instrukcja obsługi OpenVPN dla pracowników UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Usługa OpenVPN jest dostępna dla pracowników, którzy mają zainstalowany certyfikat osobisty używany przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej eduroam. Umożliwia on autoryzowany dostęp do:

 • książki adresowej
 • bazy pracowników
 • serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy).

Instrukcja instalacji certyfikatu znajduje się pod adresem: Instrukcja instalacji certyfikatu eduroam.

W przypadku, gdy mamy już certyfikat eduroam, wykonujemy następujące kroki:

 • Instalujemy klienta usługi OpenVPN, którego możemy pobrać pod adresem:
 • Pobieramy poniższe pliki:
  • plik konfiguracyjny (vpn-uci-umk.ovpn).
  • główny certyfikat (umkca.cer). i zapisujemy w podktalogu PREFIX\config, gdzie PREFIX to katalog, w którym zainstalowaliśmy klienta OpenVPN (domyślnie C:\Program Files\OpenVPN\).
 • W Windows Vista należy uruchomić program jako administrator (Start->Programy->OpenVPN->OpenVPN GUI, klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy "Uruchom jako administrator")
 • Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań i wybieramy Connect. W przypadku, gdy mamy skonfigurowane więcej połączeń OpenVPN, to po kliknięciu prawym przyciskiem wybieramy sieć vpn-uci-umk.