Status

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Wersja Twoln@umk.pl (dyskusja | edycje) z dnia 08:01, 1 paź 2019

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Uniwersyteckie Centrum Informatyczne (UCI) powstało 1 września 2001 r. pod nazwą Uczelniane Centrum Informatyczne UMK w wyniku przekształcenia

 • Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji,
 • Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych,
 • Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych,
 • Działu Komputeryzacji Administracji

na podstawie Uchwały Senatu UMK z dnia 22 maja 2001. Zgodnie z zapisami Statutu UMK obowiązującego od 1.10.2019 UCI działa obecnie jako Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Głównymi zadaniami UCI są:

 1. Zapewnienie pracownikom i studentom UMK sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych,
 2. Komputeryzowanie procesów zarządzania Uniwersytetem,
 3. Adaptacja nowoczesnych technologii informatycznych dla potrzeb Uniwersytetu,
 4. Nadzór nad zasobami informacyjnymi sieci uniwersyteckiej,
 5. Zapewnienie optymalnego wykorzystania użytkowanych na Uniwersytecie systemów komputerowych,
 6. Udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego w UMK.
 7. Współpraca z innymi instytucjami regionu w zakresie technologii informatycznych.

W szczególności do zadań UCI należy:

 1. Całodobowe utrzymanie uczelnianej oraz środowiskowej infrastruktury sieci komputerowych, urządzeń i łączy transmisji danych obsługujących użytkowników uczelni,
 2. Obsługa systemów komputerowych wspomagających zarządzanie Uniwersytetem, zapewnienie terminowości, poprawności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
 3. Tworzenie zasobów sprzętowo-programowych dla uczelnianych i środowiskowych serwerów sieciowych, ich konserwacja i utrzymanie oraz udostępnianie użytkownikom,
 4. Udostępnianie sprzętu i oprogramowania Laboratorium Systemów Obliczeniowych na użytek programów badawczych i dydaktyki,
 5. Adaptacja i rozwój technologii informatycznych dla potrzeb procesów zarządzania Uniwersytetem,
 6. Nadzór i koordynacja prac nad rozbudową szkieletowych sieci komputerowych uniwersyteckiej i środowiskowej TORMAN oraz ich połączeń z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu i krajowymi operatorami sieciowymi,
 7. Udzielanie pomocy pracownikom Uniwersytetu w stosowaniu technologii informatycznych,
 8. Dokonywanie zakupów i prowadzenie ewidencji oprogramowania na Uniwersytecie,
 9. Prowadzenie działalności doradczej przy zakupach i inwestycjach informatycznych,
 10. Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie nowych technologii informatycznych,
 11. Obsługa zasobów adresowych dla potrzeb sieci komputerowych uniwersyteckiej i środowiskowej TORMAN oraz optymalizacja i rozwój narzędzi do ich administrowania,
 12. Ustalanie standardów współpracy lokalnych sieci komputerowych Uniwersytetu,
 13. Opracowywanie, gromadzenie i utrzymywanie informacji o Uniwersytecie udostępnianych użytkownikom w sieci oraz merytoryczny nadzór nad zasobami informacyjnymi sieci uniwersyteckiej,
 14. Na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu:
  1. administrowanie ich lokalnymi sieciami komputerowymi i serwerami,
  2. pełnienie opieki nad ich skomputeryzowanymi stanowiskami pracy.

Na posiedzeniu w dniu 18 września 2001 Senat UMK uchwalił Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego.

Zasadniczą siedzibą UCI jest budynek Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1, poza tym Centrum korzysta z pomieszczeń w Rektoracie. Sekretariat i dyrekcja UCI mieści się w Collegium Maximum.