Informacje:Samodzielne Stanowisko - Specjalista ds. e-learningu: Historia wersji

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 15:48, 10 paź 2019Vins@umk.pl (dyskusja | edycje). . (169 bajtów) (+169). . (Utworzono nową stronę "<include wikitext nopre nocache src="http://skrypty.uci.umk.pl/informacje/pracownicy/pracownicy_wiki.inc.php?name=Samodzielne_Stanowisko_-_Specjalista_ds_e-learningu" />")