Samodzielne Stanowisko - Specjalista ds. e-learningu

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pracownicy

specjalista informatyk: mgr Joanna Buczyńska
tel.: 56 611-4964
e-mail: e_learning@umk.pl