eduroam:Instrukcja instalacji eduroam dla studentów UMK w systemie Android 5.x

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Cert-ico.png Certyfikat UMK

  Eduroam logo2.png

Wprowadzenie

Instrukcje sprawdzone przy pomocy telefonu LG G4 Android 5.1. Wygląd menu i nazwy zakładek mogą zawierać drobne różnice w porównaniu z umieszczonymi zdjęciami, w zależności od modelu telefonu, wersji systemu operacyjnego lub operatora. Skonfigurowanie połączenia wymaga posiadania konta na UMK.

Instalowanie certyfikatu UMK

 • Certyfikat uczelniany dostępny jest w nagłówku strony. Plik zawierający certyfikat (umk.crt) należy zachować na dysku, a następnie skopiować go na kartę pamięci telefonu do głównego katalogu. W menu ustawień zabezpieczeń (Ustawienia→Zabezpieczenia→Zarządzanie certyfikatami) należy wybrać opcję Zainstaluj z pamięci.
  Android5 etat 01.png
 • Jeżeli telefon nie obsługuje plików crt należy otworzyć odnośnik do certyfikatu z nagłówka strony przez przeglądarkę internetową w telefonie. Plik certyfikatu zawiera certyfikat urzędu certyfikacji. Aby zainstalować certyfikat należy nadać mu nazwę (np. "umk"), zmienić użycie poświadczeń na Wi-Fi i zatwierdzić klikając OK.
  Android5 stud 01.png
 • Na ekranie może pojawić się prośba o ustawienie kodu PIN lub hasła blokady ekranu w celu korzystania z magazynu danych logowania. Należy kliknąć OK i skonfigurować metodę blokowania ekranu.

  Uwaga! Po skonfigurowaniu metody blokady ekranu, wymagane będzie korzystanie z niej przy każdym odblokowaniu ekranu. Niestety w systemie Android nie istnieje możliwość dodania certyfikatu bez konfiguracji metody blokady ekranu, więc połowicznym rozwiązaniem może być wybranie zabezpieczenia "Wzór" zamiast hasła lub PINu.
  Android5 etat 04.png

Konfiguracja sieci eduroam

 • Kolejnym krokiem jest konfiguracja sieci bezprzewodowej. W tym cel należy wejść do Ustawienia→Wi-Fi i kliknąć na sieć o nazwie eduroam (jeśli jesteśmy w jej zasięgu)
  Android5 stud 02.png
  lub użyć przycisku Dodaj sieć. Poszczególne opcje należy ustawić następująco:
  • SSID: eduroam
  • Zabezpieczenia: 802.1x EAP
  • Metoda EAP: PEAP
  • Uwierzytelnianie w drugiej fazie: MSCHAPV2
  • Certyfikat urzędu certyfikacji: umk (lub nazwa jaką nadaliśmy certyfikatowi podczas importu)
  • Tożsamość: 12345@stud.umk.pl (należy wpisać identyfikator konta uczelnianego)
  • Tożsamość anonimowa: @stud.umk.pl
  • Hasło: hasło do konta uczelnianego
Android5 stud 03.png
 • Po kliknięciu przycisku Połącz powinniśmy uzyskać połączenie z siecią eduroam.
  Android5 stud 04.png