MySQL - uprawnienia

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uprawnienia poszczególnych użytkowników bazy SQL

Użytkownik Uprawnienia
arch sql user Select_priv
arch sql update Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv
arch sql admin Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv, References_priv, Index_priv, Alter_priv

Dodatkowe ustawienia

Hasła dostępu dla poszczególnych użytkowników ustala się podczas włączania usługi. Można też wtedy zastrzec sobie możliwość dostępu do bazy wyłącznie z określonych komputerów czy podsieci.