Studenci i doktoranci - ogólne informacje

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Sieci Komputerowej UMK (wyciąg dla użytkowników) prawo do posiadania bezpłatnego konta na Uczelnianym Serwerze Studenckim przysługuje wszystkim studentom UMK, uczestnikom studiów doktoranckich UMK oraz każdej zarejestrowanej organizacji studenckiej lub samorządowej działającej w strukturach UMK.

Posiadacze kont studenckich na serwerze ogólnouczelnianym mogą uzyskać do nich dostęp między innymi korzystając z pracowni wolnego dostępu, rozlokowanych na terenie Uniwersytetu lub korzystając z eduroam.

Korzyści wynikające z posiadania konta na serwerze UMK

  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • możliwość posiadania własnej strony WWW,
  • dostęp do informacji o przebiegu studiów (USOS),
  • zapisy na lektoraty i zajęcia WF,
  • dostęp do Internetu w akademikach,
  • dostęp do niektórych pracowni internetowych na UMK (m.in. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, kawiarenka na Wydziale Prawa i Administracji, stanowiska komputerowe w Bibliotece Uniwersyteckiej),
  • dostęp do internetowego systemu wspomagania nauczania Moodle,
  • korzystanie z sieci bezprzewodowej na terenie UMK,
  • dostęp spoza terenu UMK do czasopism elektronicznych prenumerowanych przez Uczelnię,
  • dostęp do Micorosoft Office365

Parametry konta (limit/quota konta)

strona WWW 100 MB
strona WWW organizacji studenckiej 500 MB
skrzynka pocztowa 500 MB
rozmiar jednorazowej przesyłki 30 MB