Studenci i doktoranci - ogólne informacje

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zgodnie z Regulaminem korzystania z Sieci Komputerowej UMK przez studentów prawo do posiadania bezpłatnego konta na Uczelnianym Serwerze Studenckim przysługuje wszystkim studentom UMK, uczestnikom studiów doktoranckich UMK oraz każdej zarejestrowanej organizacji studenckiej lub samorządowej działającej w strukturach UMK.

Posiadacze kont studenckich na serwerze ogólnouczelnianym mogą uzyskać do nich dostęp między innymi korzystając z pracowni wolnego dostępu, rozlokowanych na terenie Uniwersytetu lub korzystając z eduroam.

Korzyści wynikające z posiadania konta na serwerze UMK

  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • możliwość posiadania własnej strony WWW,
  • dostęp do informacji o przebiegu studiów (USOS),
  • zapisy na lektoraty i zajęcia WF,
  • dostęp do Internetu w akademikach,
  • dostęp do niektórych pracowni internetowych na UMK (m.in. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, kawiarenka na Wydziale Prawa i Administracji, stanowiska komputerowe w Bibliotece Uniwersyteckiej),
  • dostęp do internetowego systemu wspomagania nauczania Moodle (usługa prowadzona przez UCNTN),
  • korzystanie z sieci bezprzewodowej na terenie UMK,
  • dostęp spoza terenu UMK do czasopism elektronicznych prenumerowanych przez Uczelnię.

Parametry konta (limit/quota konta)

strona WWW 100 MB
strona WWW organizacji studenckiej 500 MB
skrzynka pocztowa 150 MB
rozmiar jednorazowej przesyłki 30 MB