Serwisy edukacyjne

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Konto na serwerze UMK umożliwia autoryzowany dostęp do następujących serwisów edukacyjnych:

System internetowej rejestracji na zajęcia

Elektroniczne wersje czasopism

System informacji prawnej LEX: