Przeniesienie poczty między serwerami

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Z wykorzystaniem programu pocztowego Thunderbird

Poniższa instrukcja pokazuje jak przenieść pocztę z serwera w domenie @stud.umk.pl na serwer w domenie @umk.pl. Domeny są wybrane dla przykładu i można je zastąpić wedle swoich potrzeb.

Dla uproszczenia konto w domenie @umk.pl będę nazywał kontem docelowym, a konto w domenie @stud.umk.pl kontem źródłowym.

Poniżej proces przenosin:

Thunderbird przeniesienie 01.png
  • W oknie dialogowym "Nowy folder" wpisujemy nazwę dla nowego folderu i potwierdzamy klikając "Utwórz folder".
Thunderbird przeniesienie 02.png
  • Wybieramy folder "Odebrane" konta źródłowego poprzez kliknięcie lewym przyciskiem na "Odebrane".
Thunderbird przeniesienie 03.png
  • Wybieramy z górnego menu kolejno Edycja->Zaznacz->Wszystko bądź korzystamy ze skrótu klawiaturowego "Ctrl+a"
Thunderbird przeniesienie 04.png
  • Po zaznaczeniu wszystkich wiadomości wybieramy z górnego menu kolejno Wiadomość->Kopiuj do->konto docelowe (np. vinstest@umk.pl)->Odebrane->nazwa utworzonego folderu
Thunderbird przeniesienie 05.png
  • Zaglądamy do wcześniej utworzonego folderu na koncie docelowym. Powinniśmy tam znaleźć przekopiowane wiadomości z konta źródłowego.
Thunderbird przeniesienie 06.png