Konfiguracja Mozilla Thunderbird do pracy z protokołami IMAPs i SMTPs (wersja obrazkowa)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Program Mozilla Thunderbird do korzystnia z poczty przy pomocy protokołu IMAPs konfigurujemy następująco (*):

 1. Po uruchomieniu programu z menu "Edycja" wybieramy pozycję "Konfiguracja kont...". W przypadku użytkowników systemu Windows, pozycja "Konfiguracja kont..." znajduję się w menu "Narzędzia". 
  Imaps thunderbird 01.png
 2. Klikamy przycisk "Dodaj konto...". 
  Imaps thunderbird 02.png
 3. Z dostępnych opcji wybieramy "Konto pocztowe". 
  Imaps thunderbird 03.png
 4. W polu "Twoje imię, nazwisko lub pseudonim" wpisujemy swoje imię i nazwisko. Dane te będą pojawiać się w polu nadawcy wysyłanej poczty. W polu "Adres e-mail" wpisujemy identyfikator konta połączony z nazwą domeny"@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl" (*). 
  Imaps thunderbird 04.png
 5. Jako protokół obsługi poczty przychodzącej wybieramy "Serwer IMAP". W polu "Serwer poczty przychodzącej" wpisujemy twoj.serwer.pl (*). 
  Imaps thunderbird 05.png
 6. W polu "Nazwa użytkownika" wpisujemy identyfikator używanego konta. 
  Imaps thunderbird 06.png
 7. W polu "Nazwa konta" wpisujemy identyfikator konta połączony z nazwą domeny "@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl" (*). 
  Imaps thunderbird 07.png
 8. Potwierdzamy wybór ustawień klikając "Zakończ". 
  Imaps thunderbird 08.png
 9. W zakładce "Ustawienia serwera" zaznaczamy opcję "Używaj bezpiecznego połączenia: SSL". Zaznaczamy także pole "Używaj bezpiecznego uwierzytelniania". Dodatkowo sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Port"powinien być wybrany port 993. 
  Imaps thunderbird 09.png
 10. Po naciśnieciu przycisku "Zaawansowane" w polu "Katalog serwera IMAP" wpisujemy mail. 
  Imaps thunderbird 10.png
 11. W zakładce "Serwer poczty wychodzącej" klikamy "Edytuj...".
  Imaps thunderbird 11.png
 12. W polu "Nazwa serwera" wpisujemy twoj.serwer.pl (*). Zaznaczamy opcję "Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła" i "Używaj połączenia szyfrowanego: SSL". Dodatkowo sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola"Port" powinien być wybrany port 465. 
  Imaps thunderbird 12.png
 13. Potwierdzamy dokonane zmiany klikając "OK" i zamykamy kolejne okno klikając także "OK".* Wszystkie wystąpienia 'twoja.domena.pl' i 'twoj.serwer.pl' należy zastąpić nazwami zależnymi od serwera, z którego się korzysta. (Patrz też Ustawienia serwerów SMTP i POP/IMAP)