Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 196 Rektora UMK z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ta strona ma podstrony.
Podstrony

Podstrony

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Patrz też:

Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania

§ 1

Uczelniane Centrum Informatyczne UMK, we współpracy z Polską Federacją Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id, umożliwia dostęp do zewnętrznych usług sieciowych. Logowanie do tych usług następuje za pośrednictwem Centralnego Punktu Logowania UMK, przy pomocy konta UMK.

§ 2

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa logowania postępując zgodnie z dokumentem „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwo logowania” dostępnym na stronach UCI.

§ 3
  1. W trakcie logowania do usługi zewnętrznej zazwyczaj konieczne jest przekazanie wybranych danych dotyczących konta użytkownika, takich jak adres mailowy, status w ramach UMK (pracownik lub student), nazwisko, imię.
  2. Przed przesłaniem danych użytkownik jest pytany o zgodę, która może być wydana jednorazowo lub na stałe.
  3. Przed zalogowaniem do usługi użytkownik może sprawdzić Politykę Prywatności dotyczącą danej usługi.
§ 4
  1. O ile regulamin danej usługi nie stanowi inaczej, użytkownik może korzystać z usługi wyłącznie na swoje potrzeby związane z jego statusem na UMK, tj. pracy lub studiów na UMK.
  2. Użytkownik musi przestrzegać ew. dodatkowych ograniczeń opisanych na stronach usług, np. zakazu masowego pobierania danych, ich nieautoryzowanej publikacji itp.
  3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać własnego konta innym osobom.
  4. Użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania korzystającego z usługi w jego imieniu.