Platforma Moodle

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Spis treści

Adres serwisu

https://moodle.umk.pl/

Opis

System Moodle jest darmową platformą internetową wspomagającą prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzięki Moodle, prowadzący mają możliwość łatwego udostępniania studentom materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej, komunikację z wybranymi grupami ćwiczeniowymi, a nawet opcję przeprowadzania testów i egzaminów on-line.

Moodle1.jpg

Każdy wydział ma dostęp do własnej platformy zdalnego nauczania, z której mogą korzystać zarówno jego pracownicy jak i studenci. Jednostki UMK, które nie korzystają jeszcze z systemu, mają możliwość założenia swojej własnej platformy Moodle. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

W przypadku zajęć ogólnouczelnianych można również skorzystać z platformy dostępnej dla wszystkich pracowników naszej Uczelni, która znajduje się pod adresem https://moodle.umk.pl/. Na tej platformie znajduje się też szkolenie e-learningowe przygotowane przez pracowników Centrum, o nazwie "Moodle w praktyce", w którym może wziąć udział każdy pracownik UMK. Celem tego szkolenia jest przybliżenie w zwięzły i przystępny sposób wszystkich najważniejszych funkcji i możliwości systemu Moodle.

Użytkowanie

Chcąc w pełni korzystać z możliwości systemu Moodle należy zalogować się wykorzystując do tego celu uczelniane konto pocztowe. Po zalogowaniu należy wybrać odpowiednią platformę z listy wszystkich systemów e-learningowych UMK, która znajduje się z lewej strony głównego okna Moodle.

Przy pomocy tego bloku można też przełączać się pomiędzy platformami poszczególnych wydziałów, bez konieczności wielokrotnego logowania się. Jest to funkcjonalność szczególnie przydatna pracownikom, którzy prowadzą swoje kursy na kilku różnych platformach Moodle.

Każdy pracownik UMK może prowadzić kursy z wykorzystaniem platformy Moodle. W tym celu powinien zarejestrować swój adres pocztowy na wybranej platformie (poprzez jednorazowe zalogowanie), a następnie skontaktować się z Administratorem, gdzie zostaną mu nadane odpowiednie uprawnienia umożliwiające zarządzanie kursami.

EduDrive

Ogromna popularność systemu Moodle, sprawiła, że nauczyciele są coraz częściej zaangażowani w dużą liczbę kursów, wielokrotnie prowadzonych na kilku odrębnych platformach, np. w sytuacji, gdy ten sam przedmiot prowadzą w różnych szkołach lub na kilku wydziałach tej samej uczelni. Chcąc opublikować pojedynczy plik we wszystkich prowadzonych przez siebie kursach, są oni zmuszeni kopiować go wielokrotnie na każdą z platform oddzielnie. Każda aktualizacja pliku wymaga dodatkowo wprowadzenia odpowiednich modyfikacji we wszystkich kursach, w których jest on wykorzystywany. To często żmudna i nużąca praca.

Dzięki platformie EduDrive dodawanie, zamienianie i administrowanie Twoimi plikami będzie o wiele prostsze.

Edudrive1.jpg

Rozwiązania zaproponowane na platformie EduDrive oparte na popularnym modelu przetwarzania w chmurze. Umożliwiają dostęp do naszych materiałów przy użyciu przeglądarki internetowej z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Każdy nauczyciel, który posiada konto w systemie EduDrive, ma możliwość publikowania w nim własnych materiałów edukacyjnych, niezależnie od ich formatu (np. .pdf, .ppt, .doc, pliki graficzne, audio czy materiały filmowe).

Wszystkie pliki przechowywane w systemie EduDrive mogą być w łatwy sposób osadzane wewnątrz różnych kursów Moodla, niezależnie od tego na jakiej platformie oraz na jakim serwerze są one prowadzone. Każda wprowadzona przez nas zmiana w pliku, zostanie automatycznie zaktualizowana we wszystkich kursach, w których został on umieszczony.

https://edudrive.umk.pl/

Pomoc techniczna

Miłosz Kuźma
moodle@umk.pl
+48 56 611 2080