Lista dyskusyjna

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zakładanie listy dyskusyjnej

Listę dyskusyjną o adresie w postaci nazwa-listy@listy.umk.pl mogą posiadać jednostki organizacyjne UMK, stowarzyszenia, koła studenckie oraz pracownicy.

Procedura zakładania listy dyskusyjnej

Metoda elektroniczna

Jeśli wnioskodawca posiada konto pocztowe w domenie umk.pl, wówczas wystarczy wysłać prośbę na adres dsu@umk.pl oraz w treści wiadomości podać następujące dane wg poniższego schematu:

Zwracam się z prośbą o przyznanie listy dyskusyjnej na potrzeby (organizacji/jednostki/pracownika)* .... [nazwa]
reprezentowanej przez .... [imię i nazwisko]

Osobą odpowiedzialną  za prowadzenie listy dyskusyjnej będzie (pracownik/student)*: .... [imię i nazwisko, telefon, e-mail]

Nazwa listy dyskusyjnej: .... [nazwa] @listy.umk.pl

Cel/opis wykorzystania : .... [cel]

* - niepotrzebne usunąć

Metoda tradycyjna

Można również złożyć wniosek drogą tradycyjną. Wówczas należy pobrać i wypełnić wniosek o założenie listy dyskusyjnej (wersja PDF wersja DOC Wersja OpenOffice/LibreOffice . Wypełniony wniosek należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:

  • osobiście do pokoju nr 206 w Uczelnianym Centrum Informatycznym (Collegium Maximum, Pl. Rapackiego 1)
  • pocztą wewnętrzną na adres: Dział Sieci Uniwersyteckiej UCI, ul. Pl. Rapackiego 1 (w tym przypadku konieczne jest podanie we wniosku telefonu kontaktowego)

Zapisywanie się na listę dyskusyjną

Należy wysłać list na adres sympa@listy.umk.pl z tematem: SUBSCRIBE nazwa-listy@listy.umk.pl Imię Nazwisko

Wypisywanie się z listy dyskusyjnej

Należy wysłać list na adres sympa@listy.umk.pl z tematem: SIGNOFF nazwa-listy@listy.umk.pl

Wysyłanie wiadomości na listę

Wystarczy wysłać list na adres listy.

Zarządzanie listą dyskusyjną

Więcej informacji na osobnej stronie: tutaj.