Konfiguracja Mozilla Thunderbird do pracy z protokołami POP3 i SMTP (wersja obrazkowa)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Program Mozilla Thunderbird do korzystnia z poczty przy pomocy protokołu POP3 konfigurujemy następująco (*):

 1. Po uruchomieniu programu z menu "Edycja" wybieramy pozycję "Konfiguracja kont...". W przypadku użytkowników systemu Windows, pozycja "Konfiguracja kont..." znajduję się w menu "Narzędzia".
  Pop3 thunderbird 01.png
 2. Klikamy przycisk "Dodaj konto...".
  Pop3 thunderbird 02.png
 3. Z dostępnych opcji wybieramy "Konto pocztowe". 
  Pop3 thunderbird 03.png
 4. W polu "Twoje imię, nazwisko lub pseudonim" wpisujemy swoje imię i nazwisko. Dane te będą pojawiać się w polu nadawcy wysyłanej poczty. W polu "Adres e-mail" wpisujemy identyfikator konta połączony z nazwą domeny"@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl" (*). 
  Pop3 thunderbird 04.png
 5. Jako protokół obsługi poczty przychodzącej wybieramy "Serwer POP". W polu "Serwer poczty przychodzącej" wpisujemy twoj.serwer.pl (*). 
  Pop3 thunderbird 05.png
 6. W polu "Nazwa użytkownika" wpisujemy identyfikator używanego konta. 
  Pop3 thunderbird 06.png
 7. W polu "Nazwa konta" wpisujemy login konta połączony z nazwą domeny "@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl" (*). 
  Pop3 thunderbird 07.png
 8. Potwierdzamy wybór ustawień klikając "Zakończ". 
  Pop3 thunderbird 08.png
 9. W zakładce "Ustawienia serwera" zaznaczamy opcję "Używaj bezpiecznego połączenia: TLS, jeżeli dostępne". Zwracamy także uwagę na to, aby pole "Używaj bezpiecznego uwierzytelniania" nie było zaznaczone. Dodatkowo sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Port" powinien być wybrany port 110. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję "Pozostaw kopie wiadomości na serwerze" oraz ustawić odpowiednią ilość dni w polu "Przez". Uwaga! Zbyt długi czas przechowywania poczty na serwerze może prowadzić do przepełnienia skrzynki pocztowej. Zalecany okres przechowywania poczty to 15 dni. 
  Pop3 thunderbird 09.png
 10. W zakładce "Serwer poczty wychodzącej" klikamy "Edytuj...". 
  Pop3 thunderbird 11.png
 11. W polu "Nazwa serwera" wpisujemy twoj.serwer.pl (*). Zaznaczamy opcję "Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła" i "Używaj połączenia szyfrowanego: TLS, jeśli dostępne". Dodatkowo sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Port" powinien być wybrany port 25. 
  Pop3 thunderbird 11.png
 12. Potwierdzamy dokonane zmiany klikając "OK" i zamykamy kolejne okno klikając także "OK".* Wszystkie wystąpienia 'twoja.domena.pl' i 'twoj.serwer.pl' należy zastąpić nazwami zależnymi od serwera, z którego się korzysta. (Patrz też Ustawienia serwerów SMTP i POP/IMAP)