Konfiguracja Mozilla Thunderbird do pracy z protokołami IMAP i SMTP (wersja obrazkowa)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Program Mozilla Thunderbird do korzystnia z poczty przy pomocy protokołu IMAP konfigurujemy następująco (*):

 1. Po uruchomieniu programu z menu "Edycja" wybieramy pozycję "Konfiguracja kont...". W przypadku użytkowników systemu Windows, pozycja "Konfiguracja kont..." znajduję się w menu "Narzędzia". 
  Imap thunderbird 01.png
 2. Klikamy przycisk "Dodaj konto...". 
  Imap thunderbird 02.png
 3. Z dostępnych opcji wybieramy "Konto pocztowe". 
  Imap thunderbird 03.png
 4. W polu "Twoje imię, nazwisko lub pseudonim" wpisujemy swoje imię i nazwisko. Dane te będą pojawiać się w polu nadawcy wysyłanej poczty. W polu "Adres e-mail" wpisujemy identyfikator konta połączony z nazwą domeny"@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl" (*). 
  Imap thunderbird 04.png
 5. Jako protokół obsługi poczty przychodzącej wybieramy "Serwer IMAP". W polu "Serwer poczty przychodzącej" wpisujemy twoj.serwer.pl (*). 
  Imap thunderbird 05.png
 6. W polu "Nazwa użytkownika" wpisujemy identyfikator używanego konta. 
  Imap thunderbird 06.png
 7. W polu "Nazwa konta" wpisujemy login konta połączony z nazwą domeny "@twoja.domena.pl" (*), czyli na przykład "anowak@twoja.domena.pl" (*). 
  Imap thunderbird 07.png
 8. Potwierdzamy wybór ustawień klikając "Zakończ". 
  Imap thunderbird 08.png
 9. W zakładce "Ustawienia serwera" zaznaczamy opcję "Używaj bezpiecznego połączenia: TLS, jeżeli dostępne". Zwracamy także uwagę na to, aby pole "Używaj bezpiecznego uwierzytelniania" nie było zaznaczone. Dodatkowo sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Port" powinien być wybrany port 143. 
  Imap thunderbird 09.png
 10. Po naciśnieciu przycisku "Zaawansowane" w polu "Katalog serwera IMAP" wpisujemy mail. 
  Imap thunderbird 10.png
 11. W zakładce "Serwer poczty wychodzącej" klikamy "Edytuj...". 
  Imap thunderbird 11.png
 12. W polu "Nazwa serwera" wpisujemy twoj.serwer.pl (*). Zaznaczamy opcję "Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła" i "Używaj połączenia szyfrowanego: TLS, jeśli dostępne". Dodatkowo sprawdzamy poprawność ustawień numerów portów. Dla pola "Port" powinien być wybrany port 25. 
  Imap thunderbird 12.png
 13. Potwierdzamy dokonane zmiany klikając "OK" i zamykamy kolejne okno klikając także "OK".* Wszystkie wystąpienia 'twoja.domena.pl' i 'twoj.serwer.pl' należy zastąpić nazwami zależnymi od serwera, z którego się korzysta. (Patrz też Ustawienia serwerów SMTP i POP/IMAP)