Głosowania i wybory

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 65 Rektora UMK UCI udostępnia system głosowań i wyborów w trybie zdalnym.

Posiedzenie może być prowadzone w jakiejś z platform wideokonferencyjnych, a głosowanie w systemie Ankieter.

W zakresie platform wideokonferencyjnych UCI wspiera:

Instrukcja przeprowadzania głosowań i wyborów z użyciem systemu Ankieter.

Przy prowadzeniu większych spotkań on-line, zwłaszcza takich w których wielu uczestników może korzystać z kamer, bardzo ważne jest aby zachować maksymalną dyscyplinę, przede wszystkim wyciszać mikrofony kiedy się nie mówi. Przy dużej ilości włączonych kamer może dochodzić do przeciążenia systemu, jeżeli widoczne jest spowolnienie, to osoby nie mówiące powinny też wyłączać kamery.

Jeżeli jednostka UMK posiada licencję na korzystanie z innych platform, jet w stanie zapewnić sobie wsparcie techniczne oraz rozważyła kwestie formalne związane z przetwarzaniem danych osobowych w zgodzie z RODO, to obsługę procesu można przeprowadzić z użyciem takiej platformy.