Blog:Zmiany w zasadach pobierania opłat za niektóre usługi świadczone przez UCI

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zgodnie z zarządzeniem 34/2016 J.M. Rektora Usługi dla Wydziałów obowiązuje nowy sposób rozliczeń między UCI oraz innymi jednostkami UMK, na rzecz których UCI świadczy usługi informatyczne. Zlikwidowana została większość opłat o charakterze "abonamentowym". Więcej informacji ...