Zakupy komputerów i reklamacje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Linia 1: Linia 1:
'''14 kwietnia zakończyliśmy zamówienia z poniższej listy. Dostępne ostatnie sztuki z modeli B1, B2, D3, D4, S3. S6. Nowa lista już wkrótce. Tutaj można zapoznać się ze specyfikacją:
+
'''Informujemy, że 18 kwietnia podpisaliśmy kolejną umowę z firmą Exon na 6 miesięcy. W sklepiku dostępne są już nowe konfiguracje. Specyfikacja techniczna sprzętu oferowanego w nowej umowie dostępna jest tutaj:
  
{{#l:dlink|Specyfikacja_szczegółowa.pdf|Specyfikacja szczegółowa}}
+
{{#l:dlink|Specyfikacja-nowa-umowa-2023.pdf|Specyfikacja szczegółowa}}[[File:Specyfikacja-nowa-umowa-2023.pdf]]
 
+
W związku z nową formą przetargu Wykonawca nie jest zobowiązany do podania nazwy modelu dostarczanego w danej konfiguracji. Zawarte w tabeli parametry są jedynymi znanymi nam wartościami i Wykonawca ma możliwość dostarczyć dowolny sprzęt określony tymi parametrami. Zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowań na konkretną kategorię wybraną w sklepiku xPrimer.
+
 
+
Zamówienia z listy są preferowaną formą składania zapotrzebowań na sprzęt komputerowy. Zgoda na zakup spoza listy będzie wydawana przez komisję jednak rzadziej niż w poprzednich latach. Potrzebę zakupu sprzętu spoza listy należy uzasadnić na na formularzu <span class="single_linebreak" style="background-color: lightgray;" data-mce-mark="1">{{ #l:dlink|uzasadnienie-komputery.docx }}</span>, który należy dołączyć do zapotrzebowania w systemie xPrimer. Wszystkie zamówienia sprzętu komputerowego należy kierować do Działu Informatycznych Zamówień Publicznych.
+
 
+
Korespondencję w razie pytań proszę kierować na adres: Dorota.Matjaszek@umk.pl '''
+
 
+
Procedura dostawy sprzętu komputerowego do UCI jest taka jak dotychczas:
+
 
+
# Po dostawie sprzętu Jednostka otrzyma tabelę z prośbą o podanie:
+
#* imienia i nazwiska użytkownika;
+
#* numeru pokoju, w którym będzie użytkowany sprzęt;
+
#* numeru inwentarzowego dla nowego sprzętu komputerowego;
+
#* ewentualnych licencji posiadanych przez użytkownika na oprogramowanie;
+
# Po otrzymaniu tych informacji komputer jest przygotowywany do pracy na UMK dla konkretnego użytkownika.
+
# Po skończonej konfiguracji UCI informuje Jednostkę o możliwości odbioru sprzętu komputerowego.
+
 
+
Zgłoszenia reklamacyjne sprzętu zakupionego  z dostaw sukcesywnych proszę kierować na adres Dorota.Matjaszek@umk.pl podając numer seryjny sprzętu oraz załączając skan faktury i protokołu odbioru z dostawy.
+

Wersja z 12:57, 19 kwi 2023

Informujemy, że 18 kwietnia podpisaliśmy kolejną umowę z firmą Exon na 6 miesięcy. W sklepiku dostępne są już nowe konfiguracje. Specyfikacja techniczna sprzętu oferowanego w nowej umowie dostępna jest tutaj:

Specyfikacja szczegółowaPlik:Specyfikacja-nowa-umowa-2023.pdf