Zakupy komputerów i reklamacje: Różnice pomiędzy wersjami

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Linia 1: Linia 1:
'''Aktualnie zakupów sprzętu standardowego można dokonywać w ramach umowy podpisanej z firmą Exon. Nowa umowa obowiązuje do 17 kwietnia 2024 r. W sklepiku w xPrimer dostępne są konfiguracje. Specyfikacja techniczna sprzętu oferowanego w nowej umowie dostępna jest tutaj:
+
'''Ostatnie zamówienie na aktualne kategorie planowane jest na 11 kwietnia. Do tego dnia muszą wpłynąć zapotrzebowania.
 +
 
 +
Aktualnie zakupów sprzętu standardowego można dokonywać w ramach umowy podpisanej z firmą Exon. Nowa umowa obowiązuje do 17 kwietnia 2024 r. W sklepiku w xPrimer dostępne są konfiguracje. Specyfikacja techniczna sprzętu oferowanego w nowej umowie dostępna jest tutaj:
  
 
{{#l:dlink|Specyfikacja-nowa-umowa-2023.pdf|Specyfikacja - nowa umowa 2023}}
 
{{#l:dlink|Specyfikacja-nowa-umowa-2023.pdf|Specyfikacja - nowa umowa 2023}}

Wersja z 10:46, 28 mar 2024

Ostatnie zamówienie na aktualne kategorie planowane jest na 11 kwietnia. Do tego dnia muszą wpłynąć zapotrzebowania.

Aktualnie zakupów sprzętu standardowego można dokonywać w ramach umowy podpisanej z firmą Exon. Nowa umowa obowiązuje do 17 kwietnia 2024 r. W sklepiku w xPrimer dostępne są konfiguracje. Specyfikacja techniczna sprzętu oferowanego w nowej umowie dostępna jest tutaj:

Specyfikacja - nowa umowa 2023

Informacje ogólne: W związku z nową formą przetargu Wykonawca nie jest zobowiązany do podania nazwy modelu dostarczanego w danej konfiguracji. Zawarte w tabeli parametry są jedynymi znanymi nam wartościami i Wykonawca ma możliwość dostarczyć dowolny sprzęt określony tymi parametrami. Zamówienia będą realizowane na podstawie zapotrzebowań na konkretną kategorię wybraną w sklepiku xPrimer.

Zamówienia z listy są preferowaną formą składania zapotrzebowań na sprzęt komputerowy. Zgoda na zakup spoza listy będzie wydawana przez komisję jednak rzadziej niż w poprzednich latach. Potrzebę zakupu sprzętu spoza listy należy uzasadnić na na formularzu uzasadnienie-komputery, który należy dołączyć do zapotrzebowania w systemie xPrimer. Wszystkie zamówienia sprzętu komputerowego należy kierować do Działu Informatycznych Zamówień Publicznych.

Korespondencję w razie pytań proszę kierować na adres: Dorota.Matjaszek@umk.pl

Procedura dostawy sprzętu komputerowego do UCI jest taka jak dotychczas:

 1. Po dostawie sprzętu Jednostka otrzyma tabelę z prośbą o podanie:
  • imienia i nazwiska użytkownika;
  • numeru pokoju, w którym będzie użytkowany sprzęt;
  • numeru inwentarzowego dla nowego sprzętu komputerowego;
  • ewentualnych licencji posiadanych przez użytkownika na oprogramowanie;
 2. Po otrzymaniu tych informacji komputer jest przygotowywany do pracy na UMK dla konkretnego użytkownika.
 3. Po skończonej konfiguracji UCI informuje Jednostkę o możliwości odbioru sprzętu komputerowego.

Zgłoszenia reklamacyjne sprzętu zakupionego z dostaw sukcesywnych proszę kierować na adres Dorota.Matjaszek@umk.pl podając numer seryjny sprzętu oraz załączając skan faktury i protokołu odbioru z dostawy.