Usługa archiwizacji

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Wersja Vins@umk.pl (dyskusja | edycje) z dnia 13:45, 27 lis 2018

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Spis treści

Wstęp

Usługa archiwizacji i wymiany plików PIONIER BOX jest prowadzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Pozwala na bezpieczne przechowywanie wyników badań naukowych, jak i na ich wymianę z innymi użytkownikami.

Zwracamy uwagę, że w usłudze nie należy przechować danych nie związanych z pracą naukową, czy dydaktyką, w szczególności danych prywatnych.

Usługa ma bardzo szerokie możliwości, ale tutaj koncentrujemy się wyłącznie na zastosowaniu jej w celu zapewnienia kopii bezpieczeństwa dla danych naukowych użytkowników przechowywanych na ich komputerach.

PIONIER BOX zabezpiecza nie tylko przed utratą danych wynikającą z awarii dysku, czy przypadkowego skasowania, ale również atakami szyfrującymi pliki. Aby odzyskać utracone dane, wystarczy wejść do historii, wskazać odpowiedni moment i przywrócić wersję pliku, lub całego katalogu.

Dostęp do PIONIER BOX jest realizowany poprzez konto w uczelni macierzystej, tzn. użytkownik wskazuje swoją uczelnię, jest przekierowywany na lokalną stronę logowania, a po zalogowaniu wraca do usługi.

Sposoby korzystania z usługi

Dwa podstawowe tryby pracy z systemem to:

  1. synchronizacja danych z urządzeniem użytkownika - w tym trybie dane są dostępne zarówno lokalnie jak i "w chmurze";
  2. korzystanie z chmury, jako repozytorium danych dostępnych wyłącznie w trybie on-line.

Synchronizacja danych z urządzeniem użytkownika

W tym trybie, jeżeli urządzenie użytkownika nie ma dostępu do sieci, to dane są w całości dostępne i mogą być modyfikowane. Po nawiązaniu połączenia z siecią system dokona automatycznej synchronizacji. Podobnie jeżeli modyfikacje danych nastąpi w chmurze, przy niedostępnym urządzeniu użytkownika, to dane z chmury zostaną w odpowiednim momencie przeniesione.

Oczywiście trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeżeli zrobimy poprawki na urządzeniu i zanim dokona się synchronizacja, zrobimy inne poprawki tego samego pliku w chmurze, to system wykryje konflikt, którego nie jest w stanie rozstrzygnąć i będzie zmuszony stworzyć dodatkowy plik.

Korzystanie z chmury, jako repozytorium danych on-line

W tym przypadku synchronizacja danych jest wyłączona. Dane w chmurze możemy dowolnie umieszczać, a korzystając z przeglądarki plików w chmurze lub dysku sieciowego podłączonego do systemu Windows możemy je również modyfikować zachowując zmiany bezpośrednio w chmurze. Zaletą tego podejścia jest to, że możemy odciążyć dysk lokalny, wadą, że przy braku łączności dane są niedostępne.

Ten tryb jest jedynym możliwym na urządzeniach takich jak telefony, czy tablety. Na tych urządzeniach nie ma zazwyczaj miejsca na przechowywanie wszystkich danych. Przeglądarka plików daje dostęp do treści z chmury, ale dodatkowo ma też bufor podręczny, w którym zmieszczą się kopie kliku ostatnio używanych plików. Pliki znajdujące się w tym buforze będą dostępne nawet przy braku połączenia.

Tryb mieszany

Prawdopodobnie najwłaściwszym podejściem jest połączenie obu trybów. Przyjmijmy że mamy jeden komputer stacjonarny i jeden przenośny. Mamy też szczególnie ważny zestaw danych, do których chcemy mieć zawsze dostęp niezależnie od tego czy sieć działa, czy nie. Te dane umieszczamy w katalogu synchronizowanym, są zatem obecne i w chmurze i na obu naszych komputerach.

Możemy mieć jednak zestaw danych, z których korzystamy głównie w pracy, chcemy je zabezpieczać, a przy okazji mieć do nich dostęp również z komputera przenośnego, nie chcemy jednak przechowywać na komputerze przenośnym pełnej kopii. Te dane możemy umieścić w oddzielnej bibliotece, którą synchronizujemy z komputerem stacjonarnym, a na komputerze przenośnym korzystamy wyłącznie z przeglądarki plików w chmurze.

Początek pracy z usługą

Aby rozpocząć pracę z PIONIER BOX należy otworzyć w przeglądarce stronę https://box.pionier.net.pl, wybrać logowanie przez PIONIER ID,

Box01.png

następnie z listy instytucji wybrać Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Box02.png

zalogować się poprzez Centralny Punkt Logowania UMK i wyrazić zgodę na przesłanie danych do usługi (jest to niezbędne do do korzystania z usługi).

Box03.png

Po przejściu procesu logowania użytkownikowi zostaje przypisana przestrzeń na przechowywanie danych stworzona w ramach katalogu Moja biblioteka

Box04.png

Oprogramowanie synchronizacyjne

Najwygodniejszym i najbardziej właściwym do funkcji zabezpieczenia danych jest użycie dedykowanego oprogramowania klienckiego, które można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej producenta: https://www.seafile.com/en/download/ Należy skorzystać z programów wymienionych w sekcji: Desktop Syncing Clients.

We wszystkich przypadkach oprogramowanie działa na podobnej zasadzie. Przy instalacji wskazywany jest katalog, w którym umieszczone będą synchronizowane dane. Umieszczenie danych w tym katalogu powoduje, że gdy pojawia się połączenie do sieci, to dane są synchronizowane. W trakcie korzystania z programu możliwe jest dodanie kolejnych katalogów, które użytkownik chce synchronizować.

Na urządzeniach mobilnych domyślnie włączona jest opcja, powodująca, że dane synchronizowane są tylko przy korzystaniu z połączenia WiFi, tak by nie obciążać limitu transferu danych przez sieć komórkową, ale oczywiście użytkownik może to ustawienie zmienić.

Jeżeli korzystamy z usługi BOX w celu zabezpieczenia naszych danych, to najwygodniej jest po prostu cały czas pracować na plikach umieszczonych w synchronizowanym katalogu. Będziemy mieli pewność, że nasze pliki będą regularnie kopiowane, a w razie potrzeby możemy odzyskać ich archiwalne kopie.

Klient MS Windows i Mac OS

Po zainstalowania oprogramowania klienckiego należy wskazać katalog gdzie będą przechowywane dane synchronizacyjne (kolejne katalogi będzie można dodać później).

Box06.png

Domyślnie system podpowiada katalog domowy użytkownika. We wskazanym katalogu system automatycznie stworzy podkatalog Seafile, a w nim podkatalog Moja biblioteka.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych serwera. Uwaga: nie należy wypełniać danych w głównym okienku, tylko kliknąć link Logowanie SHibboleth w lewym dolnym rogu ekranu.

Box07.png

W okienku, które się ukaże należy wprowadzić adres https://box.pionier.net.pl

Box08.png

Następnie wybrać instytucję:

Box09.png

i zalogować się poprzez Centralny Punkt Logowania UMK. System zapyta wówczas o stworzenie katalogu zawierającego synchronizowane dane.

Box10.png

Należy potwierdzić, a następnie można otworzyć folder i korzystać z niego identycznie, jak ze zwykłych folderów w systemie.

Dysk sieciowy dla Windows

W systemie Windows zamiast lub równolegle z oprogramowaniem synchronizacyjnym, można korzystać z symulacji dysku sieciowego. W tym trybie biblioteki usługi BOX pojawiają się jako oddzielny dysk sieciowy podłączony do naszego komputera dostępny wyłącznie w trybie on-line.

Do używania usługi w tym trybie niezbędne jest pobranie oprogramowania Drive Client for Windows a po zainstalowaniu go zalogowanie się poprzez Logowanie Shibboleth, podobnie jak przy kliencie synchronizacji.

Odzyskanie utraconego pliku

Odzyskiwanie skasowanych plików, albo ich wcześniejszych wersji jest możliwe tylko poprzez przeglądarkę WWW, po zalogowaniu się na adres https://box.pionier.net.pl.

W poniższych przykładach pokazujemy jak odtworzyć wcześniejszą wersję pliku oraz jak odzyskać ten plik po jego skasowaniu. Przykładowa biblioteka zawiera dwa foldery:

Box21.png

Folder 1 zawiera 3 pliki.

Box22.png

Plik test.odt był edytowany, zachowany, ponownie wyedytowany i zachowany. Aby odtworzyć wersję sprzed ostatniej edycji korzystamy z elementu historia dostępnego po ustawieniu myszy w wierszu pliku i kliknięciu na symbol strzałki.

Box23.png

Po wybraniu pozycji historia zobaczymy wszystkie wersje pliku:

Box24.png

Wybieramy tę, którą chcemy odzyskać i klikamy na link Przywróć.

Box25.png

Wersja pliku zostanie odtworzona.

Następnie kasujemy plik test.odt i poniżej pokazujemy kroki prowadzące do jego odzyskania.

Box26.png

Odzyskiwanie realizuje się poprzez pokazanie historii całej biblioteki, należy zatem w przeglądarce przejść do widoku biblioteki i użyć ikony historii:

Box27.png

Po kliknięciu na ikonę zobaczymy pełną historię modyfikacji zawartości biblioteki. Musimy w niej wyszukać odpowiednią operację, w tym wypadku chcemy się cofnąć do ostatniej wersji pliku test.odt, czyli tej bezpośrednio przed operacją usunięcia.

Box28.png

Ustawiamy kursor w wierszu tej zmiany i klikamy na łącze Pokaż migawkę.

Box29.png

Pokazuje się widok biblioteki z odpowiedniego punktu w czasie. Już na tym etapie można użyć przycisku przywróć by odzyskać stan całej biblioteki, ale sugerujemy by wskazywać konkretne pozycje do odzyskania, by uniknąć pomyłek.

Box30.png

Wybieramy zatem Folder 1, gdzie umieszczony był skasowany plik, a następnie przywracamy w identyczny sposób jak przy odzyskiwaniu wcześniejszej wersji.

Box31.png

Udostępnianie folderu do przesyłania plików

W celu umożliwienia osobom trzecim (np. osobom bez konta) wgrywania plików do osobistego folderu w usłudze PIONIER BOX należy na swoim koncie utworzyć folder i następnie udostępnić łącze przesyłania plików. Poniżej przedstawiona procedura krok po kroku:

Należy utworzyć nowy folder

Box pionier nowy folder.png
Box pionier stworz folder uploadu.png

Klikamy ikonę opcji udostępniania folderu

Box pionier udostepnij folder.png

Z lewego menu wybieramy "Łącze przesyłania" i klikamy "Wygeneruj"

Box pionier wygeneruj lacze przesylania.png

Następnie możemy skopiować łącze myszką do schowka

Box pionier kopiuj lacze przesylania.png

lub wysłać e-mailem

Box pionier wyslij lacze przesylania.png

wówczas wpisany adresat otrzyma wiadomość o zbliżonej do poniższej treści

Box pionier wiadomosc pocztowa.png

Osoby trzecie po wejściu na udostępniony link zobaczą poniższy formularz i będą mogły wgrać do Państwa folderu osobistego pliki lub foldery

Box pionier przeslij pliki.png