Nowa wersja programu pocztowego przez WWW

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Nowa wersja programu pocztowego Horde jest dostępna pod adresem
http://webmail.umk.pl

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat możliwości tego programu

Spis treści

Kto może korzystać z serwisu?

Każdy użytkownik dysponujący kontem pocztowym @umk.pl może korzystać z nowej wersji serwisu poczty WWW.

Uwaga! Serwis pocztowy jest przystosowany do komunikacji wyłącznie z użyciem protokołów szyfrowanej transmisji (Secure Socket Layer, SSL), dzięki czemu komunikacja jest bezpieczna.

Korzystanie z programu

Interfejs do systemu poczty jest bardzo intuicyjny, dlatego w niniejszych instrukcjach poruszane są tylko bardziej zaawansowane aspekty.

Zrzuty ekranowe prezentowane w tych instrukcjach pochodzą z widoku w standardowej przeglądarce na komputerze, widok na urządzeniach mobilnych jest inny, ale równie intuicyjny.

Zachęcamy do przejrzenia ustawień interfejsu dostępnych po umieszczeniu kursora na ikonie ustawień Horde settings.png, a następnie wybraniu Preferencje i Poczta.

Widok skrzynki

Jest to jedna z istotniejszych grup ustawień, zwłaszcza w przypadku większych skrzynek. Zwracamy uwagę na drugie ustawienie - strony skrzynki, która zostanie wyświetlona po wejściu do systemu.

Pref poczta.png

Ustawianie filtrów pocztowych

Reguły filtrów

Po zalogownaniu do systemu w górnym menu należy wybrać "Poczta", następnie "Filtry".

Poczta przez www f1.png

Wiadomości są filtrowane zgodnie z kolejnością filtrów na liście. W zasadzie nie zalecamy zmiany domyślnego ustawienia kolejności filtrów, ale w pewnych sytuacjach, zwłaszcza jeżeli tworzymy własne dodatkowe reguły, samodzielne ustawienie kolejności może być niezbędne. Robi się to poprzez "przeciągnięcie" reguły w odpowiednie miejsce listy.

Poczta przez www f1a.png

Filtr Spamu

Wymagane jest podanie poziomu spamu odrzuconych wiadomości. Poziom spamu określa ilość gwiazdek po słowie SPAM w temacie wiadomości. Pięć gwiazdek oznacza, że wiadomość na pewno jest spamem, jedna gwiazdka oznacza, że najprawdopodobniej wiadomość jest spamem, ale może się zdarzyć, że wiadomość nie będąca spamem zostanie zaklasyfikowana jako spam. Domyślnie każdy użytkownik ma ustawiony filtr spamu na poziomie 2. Ponadto należy wybrać folder na serwerze (domyślnie SPAM) w którym będzie umieszczany spam i kliknąć przycisk "Zapisz". Jeżeli filtr jest wyłączony, należy go uaktywnić klikając przycisk "Zapisz i włącz".
Poczta przez www f2.png

Przekierowanie poczty

Należy wybrać filtr "Przekaż" i podać adres e-mail, na który mają być przekazywane wiadomości. Filtr zostanie uaktywniony po kliknięciu przycisku "Zapisz i włącz".

Poczta przez www f3.png

Automatyczne odpowiedzi

Należy wybrać filtr "Nieobecność" i podać daty początku i końca nieobecności oraz treść wiadomości jaka będzie wysyłana jako odpowiedź. Filtr zostanie uaktywniony po kliknięciu przycisku "Zapisz i włącz".
Poczta przez www f4.png

Czarna/Biała lista

Adresy na czarnej/białej liście nie będą brane pod uwagę przez filtr spamu. Filtrów białej/czarnej listy nie trzeba aktywować, gdyż są one domyślnie włączone.

Biała lista jest zbiorem indywidualnych reguł służących do wskazania nadawców, których listy nie będą sprawdzane przez filtr antyspamowy. Każdy list pasujący do dowolnej reguły umieszczonej na białej liście zostanie dostarczony do skrzynki odbiorczej niezależnie od ogólnych ustawień filtra antyspamowego.

Czarna lista jest zbiorem indywidualnych reguł służących do wskazania nadawców, których listy będą zawsze traktowane jako spam. Każdy list pasujący do dowolnej reguły umieszczonej na czarnej liście zostanie uznany za spam niezależnie od ogólnych ustawień filtra antyspamowego i obsłużony zgodnie z wybraną metodą postępowania ze spamem.

Poczta przez www f5.png

Reguły indywidualne

Reguły indywidualne pozwalają za swobodne zarządzanie przychodzącą pocztą na podstawie własnych filtrów. Regułę indywidualną tworzy się przyciskiem Nowa reguła i wprowadza własne warunki do pól udostępnianych przez interfejs. Możliwości jest dużo, a interfejs jest bardzo intuicyjny.

Poczta przez www f6.png

Ustawienie tożsamości

 • Po zalogowaniu do systemu należy kliknąć na ikonę Ustawień, następnie z rozwijanego "Preferencje:" wybrać "Poczta". Na stronie opcji należy wybrać "Dane osobiste".
  Poczta przez www p1.png
 • W polu "Domyślny adres mailowy używany dla tej tożsamości:" należy wpisać adres email, który ma być rozpoznawany przez interfejs jako własny. Ten adres będzie się pojawiał w polu "Od:" w wysyłanych wiadomościach. W polu "Twój alias adresu" można wpisać dodatkowe aliasy pocztowe (np. Imie.Nazwisko@umk.pl), które również będą rozpoznawane jako własne (tj. zalogowanego użytkownika. Dzięki temu w folderze wysłanych wiadomości będzie się poprawnie wyświetlał adres email odbiorcy. W polu "Skrzynka pocztowa wysłanej poczty" (na samym dole ekranu ustawień) można wybrać folder do którego mają być zapisywane wysłane wiadomości.
  Poczta przez www p2.png

Interfejs umożliwia założenie dowolnej ilości tożsamości, w których mogą być zawarte dodatkowe adresy email i inne sygnatury. Aby założyć dodatkową tożsamość należy z rozwijanego menu "Wybierz tożsamość do zmiany:" wybrać opcję "Stwórz nową tożsamość". Podczas tworzenia nowej wiadomości możemy wybrać tożsamość, która będzie użyta (z listy rozwijanej "Profil").

Ustawienie automatycznego podpisu dla wiadomości

Aby ustawić automatyczny podpis dla wiadomości należy w Preferencje->Poczta->Dane osobiste w polach "Twój podpis" oraz "Twój podpis używany podczas tworzenia za pomocą edytora HTML" wpisać tekst, który będzie służył za podpis pod wiadomościami.

Pole podpisu HTML daje dodatkowe możliwości przy formatowaniu tekstu (np. pogrubienie), ale należy pamiętać, że aby formatowanie było widoczne u odbiorcy wiadomości należy wysyłać wiadomość jako HTML ("Przełącz na HTML" podczas tworzenia wiadomości).

Imp podpis 1.png

W Preferencje->Poczta->Tworzenie warto ustawić pole "Czy pokazywać podpis na ekranie tworzenia wiadomości?", aby podczas tworzenia wiadomości było można zobaczyć z jakim podpisem wiadomość będzie wysłana:

Imp podpis 2.png

Przykład tworzenia wiadomości tekstowej z ustawionym podpisem:

Imp podpis 3.png

Przykład tworzenia wiadomości HTML z ustawionym podpisem z dodatkowym formatowaniem (tutaj pogrubienie):

Imp podpis 4.png

Ustawienie książki adresowej do dodawania adresów

Na stronie opcji poczty należy kliknąć na "Książki adresowe". Następnie w bloku zatytułowanym "Wybierz książkę adresową, która będzie używana do dodawania adresów." należy wybrać książkę adresową. Wybranie książki spowoduje pojawienie się przy każdym adresie możliwości dodawania adresów do książki adresowej.
Poczta przez www k1.png

Dodawanie nowych bloków do portalowej strony głównej

Stronę główną portalu, czyli tą, która pojawia się po zalogowaniu, można dostosować do swoich potrzeba dodając bloki udostępniane przez system. Portal wzbogacony o kanał aktualności UMK może wyglądać jak poniżej.

Poczta przez www p3.png
 • Aby dokonać zmian w układzie portalu, należy kliknąć przycisk + pojawiający się po lewej stronie napisu PORTAL.
 • W pustym bloku "Dodaj tutaj:" należy wybrać usługę, np.: "Horde: Kanał RSS" i zatwierdzić przyciskiem "Dodaj"
  Poczta przez www portal1.png
 • Dodanie kanału RSS
  Należy podać adres kanału, np aktualności UMK: http://aktualnosci.umk.pl/kanal/kanal.php

  Przykład:
  Poczta przez www p4.png

Można zmienić liczbę artykułów do wyświetlenia, aby zmniejszyć obszar zajmowany przez blok. Ustawienie bloku względem innych można kontrolować strzałkami widocznymi w trybie edycji portalu.

Udostępnianie książki adresowej

 • Z górnego menu należy wybrać pozycję Książka adresowa
 • Dla wybranej książki adresowej należy kliknąć guzik edycji uprawnień
  Poczta przez www k3.png
 • Po kliknięciu "Zmień uprawnienia" należy wprowadzić identyfikator osoby której udostępniamy książkę adresową, lub wybrać grupę użytkowników z sekcji "Grupy", jeżeli wcześniej zostały utworzone takie grupy. W obu przypadkach należy dodatkowo zaznaczyć jaki typ uprawnienia ma zostać nadany, "Przeczytaj" gdy druga osoba ma mieć możliwość tylko przeglądania kontaktów, "Edycja" by mogła również edytować kontakty.
  Poczta przez www k4.png

Udostępnianie kalendarza i list zadań

 • Po wybraniu kalendarza lub zadań z organizatora należy kliknąć na przycisk "Zarządzaj kalendarzami/listami zadań" znajdującego się po prawej stronie ekranu, następnie należy postępować analogicznie jak przy udostępnianiu książki adresowej.

Korzystanie z kalendarza poprzez dodatkowe oprogramowanie

Kalendarz udostępniany w ramach systemu poczty można podłączyć do natywnych kalendarzy systemowych lub kalendarzy dostępnych w ramach innego oprogramowania np. Thunderbird. Więcej informacji na ten temat

Szybkie opróżnianie folderu

W celu całkowitego opróżnienia folderu należy w lewym menu kliknąć prawym przyciskiem nazwę folderu i wybrać "Opróżnij".

Imp oproznij spam.png

Uwaga: W przypadku folderu SPAM wiadomości starsze niż 28 dni są usuwane automatycznie z serwera i nie ma potrzeby ich ręcznego usuwania.

Drugim sposobem jest otworzenie danego folderu, zaznaczenie wszystkich wiadomości i klikniecię przycisku "Usuń".

W przypadku dużej liczby wiadomości operacja usuwania potrafi trwać dłużej niż zwykle.

Szkice/Szablony wiadomości

Tworzona wiadomość, zanim zostanie wysłana, może być (automatycznie lub ręcznie) zapisana w folderze Szkice (jako wersja robocza). Po wysłaniu jest automatycznie kasowana z folderu Szkice.
W celu trwałego zapisania wzoru maila dostępna jest nowa fukncjonalność - Szablony. Można tworzyć szablony wiadomości i używać ich wielokrotnie. W tym celu należy wybrać folder Szablony, następnie z menu "Utwórz nowy szablon". Pojawi się okno jak przy tworzeniu nowej wiaodmości. Po przygotowaniu szablonu maila, można go zapisać klikając na "Zapisz Szablon". Aby użyć szablonu należy wybrać z lewego menu Szablony, następnie zaznaczyć wybrany szablon i kliknąć "Użyj szablonu". W ten sposób pojawi się okno z przygotowaną wiadomością. Na tym etapie można ją dowolnie modyfikować i wysłać.

Co zrobić w przypadku awarii?

W przypadku awarii serwisu lub stwierdzeniu jakichkolwiek usterek w działaniu prosimy o przekazanie informacji pocztą elektroniczną na adres pocztawww@umk.pl lub telefonicznie (611-27-36, 611-27-40 lub 611-27-27).