Kalendarz powiązany z kontem UMK

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Każda osoba mająca konto pracownika lub gościa UMK może korzystać z usługi Kalendarz. Kalendarz jest dostępny w interfejsie pocztowym http://webmail.umk.pl/kronolith. Używanie kalendarza jest intuicyjne.

Z kalendarza można również korzystać z innych aplikacji, jak np. w programie Thunderbird, Outlook, czy poprzez natywne kalendarze w systemach Mac OS X, OS X, Android. W takim przypadku należy odpowiednio skonfigurować te programy, by współpracowały z kalendarzem UMK. Ważne jest, że korzystanie z kalendarza w taki sposób nie ogranicza funkcjonalności kalendarza, w szczególności wszystkie modyfikacje w kalendarzu dokonane np. za pośrednictwem programu Thunderbird, czy Outlook zostaną przeniesione do kalendarza UMK.

Poniżej zamieszczamy instrukcje pokazujące jak należy skonfigurować poszczególne programy, by korzystały z kalendarza UMK.

Spis treści

Thunderbird

Wybieramy Wydarzenia i zadania, Kalendarz". Następnie dodajemy nowy kalendarz, zaznaczamy: Kalendarz zdalny W kolejnym oknie wybieramy Format: CalDAV, a w polu położenie wpisujemy https://webmail.umk.pl/rpc.php/calendars/user@umk.pl/calendar~user@umk.pl/ (lub URL innego kalendarza pobrany jak w p.6)

gdzie user to identyfikator konta, dla którego jest konfigurowany kalendarz. Na kolejnym ekranie, w polu Nazwa należy wpisać ulubioną nazwę kalendarza, np. UMK. Następnie klikamy Kontynuuj i Gotowe.

Ukaże się następujące okno:

Thunderbird caldav.png

Należy podać identyfikator konta o postaci user@umk.pl oraz hasło. Można zaznaczyć opcję zlecającą przechowywanie danych konta, jeśli do komputera, z którego łączymy się z kalendarzem nie mają dostępu inne osoby.

Outlook

Aby korzystać z kalendarza UMK w programie Outlook należy zainstalować plugin OutlookCalDav synchronizer dostępny na stronie Outlook CalDav Synchronizer. Następnie trzeba ustalić profil. Wybieramy z menu CalDav Synchronizer. Ikona "zielony plus" prowadzi do Add new profile. W nowym oknie podajemy:

i zaznaczamy "Use IMAP/POP3 account password"

Mac OS X

Wywołujemy Preferencje systemowe i dalej Konta internetowe, Dodaj inne konto... (opcja w prawym panelu okna, dostępna po przewinięciu w dół)/ Wybieramy Konto CalDAV. W oknie Dodaj konto (CalDAV) wybieramy: Typ konta: Ręcznie i wpisujemy Użytkownik: user@umk.pl Hasło: .... Adres serwera: webmail.umk.pl Naciskamy Zaloguj się

Nowy kalendarz pojawi się w programie systemowym Kalendarz. W lewym panelu aplikacji kalendarz można również wybrać, które współdzielone kalendarze innych użytkowników mają być widoczne.

IOS 10.x

Wywołujemy Ustawienia i dalej Kalendarz, Konta', Dodaj konto, Inne, Dodaj konto CalDAV. Na ekranie CalDAV wpisujemy: Serwer: webmail.umk.pl Użytkownik: user@umk.pl Hasło: ...

Jeśli podane dane są poprawne, konto zostanie utworzone i kalendarz będzie widoczny w programie systemowym Kalendarz. W programie tym należy wybrać Kalendarze, aby dostosować wygląd i wskazać, jakie kalendarze mają być prezentowane.

Android

Aby korzystać z kalendarza UMK pod systemem Android, najlepiej zakupić aplikację o nazwie CalDAV Sync (kosztuje ok. 10zł). Po zainstalowaniu CalDAV Sync konfigurujemy program:

Add account: CalDAV Server name or URL: webmail.umk.pl

Zaznaczamy opcję Use SSL.

Podajemy dane użytkownika w polach: Username Password

(format nazwy użytkownika to user@umk.pl)

wybieramy NEXT. Na kolejnym ekranie zaznaczamy kalendarze i naciskamy NEXT. Zatwierdzamy email.

W opcji Edit account settings można ustawić czas między kolejnymi synchronizacjami (Sync interval)

W programie Kalendarz wybieramy kalendarz.


Pobranie adresu URL subskrypcji

Wchodzimy w opcje wybranego kalendarza

Kalendarz.png

następnie odszukujemy zakładkę "Subkrypcja" oraz pole "URL subskrypcji CalDAV":

Kalendarz2.png