Instrukcja obsługi OpenVPN dla pracowników UMK: Różnice pomiędzy wersjami

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Linia 3: Linia 3:
 
* serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy),
 
* serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy),
 
* wybranych systemów zarządzania.
 
* wybranych systemów zarządzania.
 +
 +
Aby uzyskać dostęp do zdalnego pulpitu swojego komputera oprócz standardowej konfiguracji VPN należy przekazać do [mailto:psu@umk.pl pracowni PSU]  adres IP komputera, z którym będziemy się łączyć i zgłosić do administratora ESET-a prośbę o konfiguracje firewalla lokalnego ESET-a pod zdalny pulpit.
 +
 
Profil konfiguracyjny należy pobrać z [https://skrypty4.uci.umk.pl/VPN/ serwera profili VPN] (najlepiej użyć funkcji przeglądarki ''zapisz link jako'' zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy).
 
Profil konfiguracyjny należy pobrać z [https://skrypty4.uci.umk.pl/VPN/ serwera profili VPN] (najlepiej użyć funkcji przeglądarki ''zapisz link jako'' zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy).
  

Wersja z 13:45, 25 mar 2020

Usługa OpenVPN jest dostępna dla pracowników, którzy mają zainstalowany indywidualny profil VPN wydany na te potrzeby. Umożliwia on autoryzowany dostęp do:

 • serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy),
 • wybranych systemów zarządzania.

Aby uzyskać dostęp do zdalnego pulpitu swojego komputera oprócz standardowej konfiguracji VPN należy przekazać do pracowni PSU adres IP komputera, z którym będziemy się łączyć i zgłosić do administratora ESET-a prośbę o konfiguracje firewalla lokalnego ESET-a pod zdalny pulpit.

Profil konfiguracyjny należy pobrać z serwera profili VPN (najlepiej użyć funkcji przeglądarki zapisz link jako zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy).

Gdy mamy już profil VPN, wykonujemy następujące kroki:

System Windows

 • Pobrany wcześniej profil VPN zapisujemy w podkatalogu OpenVPN\config głównego katalogu użytkownika.
 • Uruchamiamy OpenVPN GUI, na przykład przy pomocy ikony na pulpicie (w przyszłości program będzie się uruchamiał automatycznie przy starcie systemu Windows).
 • Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań (uwaga może być ukryta i wymagać rozwinięcia menu po prowej stronie dolnego paska menu) i wybieramy Połącz.
 • Przy pierwszym połączeniu pojawi się pytanie o hasło - proszę podać hasło pobrane ze strony serwera profili VPN i zaznaczyć opcję "Save password", by nie było potrzebne podawanie hasła przy kolejnych uruchomieniach.

System MacOS

 • Pobieramy aplikację Tunnelblick https://tunnelblick.net/downloads.html, zalecamy korzystanie z wersji stable, obecnie 3.8.2 wersja stable.
 • Instalujemy aplikację klikając na pobrany plik dmg, a następnie na ikonę Tunnelblick:
  • potwierdzamy żądanie otwarcia pliku pobranego z Internetu klikając "Otwórz"
  • klikamy "Kontynuuj" w oknie "Witamy w Tunnelblick"
  • podajemy hasło użytkownika komputera w celu instalacji programu
 • Na koniec instalacji pojawia się okno "Witamy w Tunnelblick" z informacją Żadna konfiguracja VPN nie jest zainstalowana, klikamy na przycisk "Mam pliki konfiguracyjne".
 • W oknie "Dodaj konfiguracje" klikamy przycisk "OK". Uwaga! UCI nie odpowiada za błędy ortograficzne w tłumaczeniu.
 • Przeciągamy pobrany wcześniej plik konfiguracyjny .ovpn do ikony programu Tunnelblick w górnym pasku menu, pojawia się okno z pytaniem "Zainstalować konfigurację dla wszystkich użytkowników", można kliknąć domyślne ustawienie "Tylko ja".
 • Podajemy hasło użytkownika, by zainstalować konfigurację.
 • W górnym menu, klikamy na ikonie Tunnelblick i wybieramy "Połącz vpn"
 • Przy pierwszym połączeniu pojawi się pytanie o hasło - proszę podać hasło pobrane ze strony serwera profili VPN i zaznaczyć opcję "Zapisz w programie Keychain", by nie było potrzebne podawanie hasła przy kolejnych uruchomieniach Tunnelblick.
 • Wszelkie ostrzeżenia pojawiające się w czasie startu Tunnelblick można zignorować.