Instrukcja obsługi OpenVPN dla pracowników UMK: Różnice pomiędzy wersjami

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Linia 1: Linia 1:
Usługa OpenVPN jest dostępna dla pracowników, którzy mają zainstalowany certyfikat osobisty wydany na te potrzeby. Umożliwia on autoryzowany dostęp do:
+
Usługa OpenVPN jest dostępna dla pracowników, którzy mają zainstalowany indywidualny profil VPN wydany na te potrzeby. Umożliwia on autoryzowany dostęp do:
  
 
* serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy),
 
* serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy),
 
* wybranych systemów zarządzania.
 
* wybranych systemów zarządzania.
 +
Profil konfiguracyjny należy pobrać z [https://skrypty4.uci.umk.pl/VPN/ serwera profili VPN] (najlepiej użyć funkcji przeglądarki ''zapisz link jako'' zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy).
  
Certyfikat należy pobrać z [https://skrypty4.uci.umk.pl/VPN/ serwera certyfikatów].
+
Gdy mamy już profil VPN, wykonujemy następujące kroki:
 
+
'''W systemach Windows''' instalacja certyfikatu następuje automatycznie po kliknięciu nazwy pobranego pliku i kolejnym zaakceptowaniu wszystkich podpowiadanych ustawień.
+
 
+
'''W systemie MacOS''' zachowujemy pobrany plik o rozszerzeniu .p12 w ustalonym przez siebie katalogu, np. podkatalogu VPN katalogu domowego.
+
 
+
Gdy mamy już certyfikat VPN, wykonujemy następujące kroki:
+
  
 
'''System Windows'''
 
'''System Windows'''
Linia 19: Linia 14:
 
** strona pobrań producenta: [https://openvpn.net/community-downloads/ https://openvpn.net/community-downloads/]
 
** strona pobrań producenta: [https://openvpn.net/community-downloads/ https://openvpn.net/community-downloads/]
  
* Pobieramy poniższe pliki (najlepiej użyć funkcji przeglądarki ''zapisz link jako'' zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy):
+
* Pobrany wcześniej profil VPN zapisujemy w podkatalogu OpenVPN\config głównego katalogu użytkownika.
** plik konfiguracyjny ([https://skrypty4.uci.umk.pl/Download/Vpn-uci-umk.ovpn Vpn-uci-umk.ovpn]).
+
* Uruchamiamy OpenVPN GUI, na przykład przy pomocy ikony na pulpicie (w przyszłości program będzie się uruchamiał automatycznie przy starcie systemu Windows).
** główny certyfikat ([https://eduroam.umk.pl/wspolne/umk.crt '''UMK CA''']) i zapisujemy w podkatalogu OpenVPN\config głównego katalogu użytkownika.
+
* Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań (uwaga może być ukryta i wymagać rozwinięcia menu po prowej stronie dolnego paska menu) i wybieramy Połącz.
* Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań i wybieramy Connect. W przypadku, gdy mamy skonfigurowane więcej połączeń OpenVPN, to po kliknięciu prawym przyciskiem wybieramy sieć vpn-uci-umk.
+
* Przy pierwszym połączeniu pojawi się pytanie o hasło - proszę podać hasło pobrane ze strony [https://skrypty4.uci.umk.pl/VPN/ serwera profili VPN] i zaznaczyć opcję "Save password", by nie było potrzebne podawanie hasła przy kolejnych uruchomieniach.
  
 
'''System MacOS'''
 
'''System MacOS'''
  
* Pobieramy poniższe pliki (najlepiej użyć funkcji przeglądarki ''zapisz link jako'' zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy):
 
** plik konfiguracyjny ([https://skrypty4.uci.umk.pl/Download/Vpn-uci-umk-p12.ovpn Vpn-uci-umk.ovpn]) i zapisujemy w tym samym podkatalogu katalogu użytkownika, w którym został umieszczony plik z certyfikatem,
 
** edytujemy plik konfiguracyjny, tak by wiersz pkcs12 wskazywał nazwę pobranego pliku z certyfikatem.
 
 
* Pobieramy  aplikację Tunnelblick [https://tunnelblick.net/downloads.html https://tunnelblick.net/downloads.html], zalecamy korzystanie z wersji stable, obecnie 3.8.2 [https://tunnelblick.net/release/Tunnelblick_3.8.2_build_5480.dmg wersja stable].
 
* Pobieramy  aplikację Tunnelblick [https://tunnelblick.net/downloads.html https://tunnelblick.net/downloads.html], zalecamy korzystanie z wersji stable, obecnie 3.8.2 [https://tunnelblick.net/release/Tunnelblick_3.8.2_build_5480.dmg wersja stable].
 
* Instalujemy aplikację klikając na pobrany plik dmg, a następnie na ikonę Tunnelblick:
 
* Instalujemy aplikację klikając na pobrany plik dmg, a następnie na ikonę Tunnelblick:
Linia 37: Linia 29:
 
* Na koniec instalacji pojawia się okno "Witamy w Tunnelblick" z informacją ''Żadna konfiguracja VPN nie jest zainstalowana'', klikamy na przycisk "Mam pliki konfiguracyjne".
 
* Na koniec instalacji pojawia się okno "Witamy w Tunnelblick" z informacją ''Żadna konfiguracja VPN nie jest zainstalowana'', klikamy na przycisk "Mam pliki konfiguracyjne".
 
* W oknie "Dodaj konfiguracje" klikamy przycisk "OK". Uwaga! UCI nie odpowiada za błędy ortograficzne w tłumaczeniu.
 
* W oknie "Dodaj konfiguracje" klikamy przycisk "OK". Uwaga! UCI nie odpowiada za błędy ortograficzne w tłumaczeniu.
* Przeciągamy przygotowany plik konfiguracyjny .ovpn do ikony programu Tunnelblick w górnym menu, pojawia się okno z pytaniem "Zainstalować konfigurację dla wszystkich użytkowników", można kliknąć domyślne ustawienie "Tylko ja".
+
* Przeciągamy pobrany wcześniej plik konfiguracyjny .ovpn do ikony programu Tunnelblick w górnym pasku menu, pojawia się okno z pytaniem "Zainstalować konfigurację dla wszystkich użytkowników", można kliknąć domyślne ustawienie "Tylko ja".
 
* Podajemy hasło użytkownika, by zainstalować konfigurację.
 
* Podajemy hasło użytkownika, by zainstalować konfigurację.
 
* W górnym menu, klikamy na ikonie Tunnelblick i wybieramy "Połącz vpn"
 
* W górnym menu, klikamy na ikonie Tunnelblick i wybieramy "Połącz vpn"
* Przy pierwszym połączeniu pojawi się pytanie o hasło - proszę podać hasło pobrane ze strony [https://skrypty4.uci.umk.pl/VPN/ serwera certyfikatów] i zaznaczyć opcję "Zapisz w programie Keychain", by nie było potrzebne podawanie hasła przy kolejnych uruchomieniach Tunnelblick.
+
* Przy pierwszym połączeniu pojawi się pytanie o hasło - proszę podać hasło pobrane ze strony [https://skrypty4.uci.umk.pl/VPN/ serwera profili VPN] i zaznaczyć opcję "Zapisz w programie Keychain", by nie było potrzebne podawanie hasła przy kolejnych uruchomieniach Tunnelblick.
 
* Wszelkie ostrzeżenia pojawiające się w czasie startu Tunnelblick można zignorować.
 
* Wszelkie ostrzeżenia pojawiające się w czasie startu Tunnelblick można zignorować.
  

Wersja z 18:01, 24 mar 2020

Usługa OpenVPN jest dostępna dla pracowników, którzy mają zainstalowany indywidualny profil VPN wydany na te potrzeby. Umożliwia on autoryzowany dostęp do:

 • serwerów pocztowych, w przypadku gdy provider internetowy uniemożliwia wysyłanie maili, lub gdy wysyłanie maili przez serwer dostawcy stwarza problemy (np. klasyfikuje wysyłane maile jako spamy),
 • wybranych systemów zarządzania.

Profil konfiguracyjny należy pobrać z serwera profili VPN (najlepiej użyć funkcji przeglądarki zapisz link jako zazwyczaj dostępnej pod prawym przyciskiem myszy).

Gdy mamy już profil VPN, wykonujemy następujące kroki:

System Windows

 • Pobrany wcześniej profil VPN zapisujemy w podkatalogu OpenVPN\config głównego katalogu użytkownika.
 • Uruchamiamy OpenVPN GUI, na przykład przy pomocy ikony na pulpicie (w przyszłości program będzie się uruchamiał automatycznie przy starcie systemu Windows).
 • Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań (uwaga może być ukryta i wymagać rozwinięcia menu po prowej stronie dolnego paska menu) i wybieramy Połącz.
 • Przy pierwszym połączeniu pojawi się pytanie o hasło - proszę podać hasło pobrane ze strony serwera profili VPN i zaznaczyć opcję "Save password", by nie było potrzebne podawanie hasła przy kolejnych uruchomieniach.

System MacOS

 • Pobieramy aplikację Tunnelblick https://tunnelblick.net/downloads.html, zalecamy korzystanie z wersji stable, obecnie 3.8.2 wersja stable.
 • Instalujemy aplikację klikając na pobrany plik dmg, a następnie na ikonę Tunnelblick:
  • potwierdzamy żądanie otwarcia pliku pobranego z Internetu klikając "Otwórz"
  • klikamy "Kontynuuj" w oknie "Witamy w Tunnelblick"
  • podajemy hasło użytkownika komputera w celu instalacji programu
 • Na koniec instalacji pojawia się okno "Witamy w Tunnelblick" z informacją Żadna konfiguracja VPN nie jest zainstalowana, klikamy na przycisk "Mam pliki konfiguracyjne".
 • W oknie "Dodaj konfiguracje" klikamy przycisk "OK". Uwaga! UCI nie odpowiada za błędy ortograficzne w tłumaczeniu.
 • Przeciągamy pobrany wcześniej plik konfiguracyjny .ovpn do ikony programu Tunnelblick w górnym pasku menu, pojawia się okno z pytaniem "Zainstalować konfigurację dla wszystkich użytkowników", można kliknąć domyślne ustawienie "Tylko ja".
 • Podajemy hasło użytkownika, by zainstalować konfigurację.
 • W górnym menu, klikamy na ikonie Tunnelblick i wybieramy "Połącz vpn"
 • Przy pierwszym połączeniu pojawi się pytanie o hasło - proszę podać hasło pobrane ze strony serwera profili VPN i zaznaczyć opcję "Zapisz w programie Keychain", by nie było potrzebne podawanie hasła przy kolejnych uruchomieniach Tunnelblick.
 • Wszelkie ostrzeżenia pojawiające się w czasie startu Tunnelblick można zignorować.