Instrukcja instalacji eduroam dla etatowych pracowników UMK w systemie Windows 8, 8.1 i 10 (desktop)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Cert-ico.png Pobierz certyfikat osobisty
Eduroam32.png Instalator eduroam dla Windows 8.x
Eduroam32.png Instalator eduroam dla Windows 10

  Eduroam logo2.png

Wprowadzenie

Instalację najwygodniej przeprowadzić mając dostęp do komputera stacjonarnego, podłączonego do sieci UMK, możemy z niego skorzystać aby pobrać certyfikaty i mieć stały dostęp do instrukcji. Większość czynności konfiguracyjnych można wykonać nawet, jeżeli w pokoju sieć bezprzewodowa nie jest dostępna. Do skonfigurowania połączenia z eduroam, niezbędne jest zainstalowanie certyfikatu osobistego, który będzie potwierdzał naszą tożsamość jako użytkownika sieci

Pobranie instalatora

Oprogramowanie w postaci pliku należy pobrać klikając na odnośnik w nagłówku. Jest to kompletny instalator zawierający oprogramowanie, certyfikat UMK oraz odpowiedni profil użytkownika. Konfigurator jest pobierany z międzynarodowego systemu eduroam CAT, centralnego punktu, w którym lokalni administratorzy tworzą konfiguracje swoich uczelni.

Certyfikat osobisty

Do konfiguracji sieci niezbędny jest plik zawierający certyfikat osobisty wydawany wyłącznie pracownikom etatowym. Pracownicy nieetatowi powinni skorzystać z właściwej scieżki konfiguracji. Użytkownicy posiadający certyfikat oraz hasło zabezpieczające mogą z niego ponownie skorzystać. W razie problemów z pobraniem certyfikatu należy skontaktować się z administratorem sieci eduroam (eduroam@umk.pl) i opisać problem. Certyfikat wykorzystywany do uwierzytelnienia w sieci eduroam umożliwia przyporządkowanie wszelkich zdarzeń w sieci do właściciela certyfikatu. W związku z tym należy go chronić przed dostępem osób trzecich.

Pobranie certyfikatu przebiega zatem w następujących krokach:

 • połączenie z serwerem certyfikatów;
 • zalogowanie się do Centralnego Punktu Logowania
 • wysłanie hasła do certyfikatu na swój adres e-mail za pomocą przycisku Wyślij hasło
 • pobranie bezpośrednio lub wysłanie na swój adres email certyfikatu do sieci eduroam

Po pobraniu certyfikatu należy skopiować go na komputer przenośny, na którym będzie konfigurowane połączenie z siecią eduroam.

Konfiguracja sieci eduroam

 1. Uruchamiamy instalator
  W8 1.png
  Klikamy Dalej
 2. Potwierdzenie, że korzystamy z właściwego instalatora
  W8 2 prac.png
  Klikamy OK.
 3. Zostajemy poinformowani o warunkach korzystania z sieci eduroam. Po zapoznaniu się z nimi przechodzimy Dalej
  W8 3.png
 4. Następny ekran zawiera listę operacji, które zostaną wykonane. Potwierdzamy klikając Dalej
  W8 4 prac.png
 5. Instalator zainstaluje certyfikat osobisty UMK w repozytorium certyfikatów systemu Windows
  W8 4 a prac.png
  Klikamy OK
 6. Za pomocą menadżera plików należy odszukać ściągniety plik certyfikatu, zaznaczyć go i potwierdzić klikając Otwórz
 7. Następnie wprowadzamy hasło, które otrzymaliśmy podczas pobierania certyfikatu.
  W8 4 b prac.png
 8. Jeżeli na komputerze nie był wcześniej zainstalowany certyfikat główny UMK, wyswietli się okno
  W8 4 c.png
  Potwierdzamy klikając OK
 9. Instalator zakłada profile sieciowe dla sieci bezprzewodowej eduroam
  W8 5.png
 10. Zostajemy poinformowani o pozytywnym przebiegu procesu instalacji
  W8 6.png

Aktualizacja certyfikatu osobistego

Certyfikaty osobiste mają określony czas ważności, po tym czasie przestają być akceptowane. Informacja o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu zostanie przesłana mailem. Po jej otrzymaniu należy pobrać nowy certyfikat i skopiować go na dysk komputera (proszę pamiętać o wysłaniu sobie hasła do certyfikatu). Następnie dwukrotnie kliknąć plik certyfikatu, co spowoduje ukazanie się okienka Kreatora instalacji certyfikatu. Należy akceptować wszystkie domyślne ustawienia Kreatora i w odpowiednim miejscu wpisać hasło do certyfikatu. Certyfikat zostanie zainstalowany i system będzie z niego automatycznie korzystał.