Instrukcja instalacji eduroam dla etatowych pracowników UMK w systemie Windows 8, 8.1, 10, 11 (desktop)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Pliki do pobrania

Cert-ico.png Pobierz certyfikat osobisty
Eduroam32.png Instalator eduroam dla Windows 8 i nowszych

  Eduroam logo2.png

Wprowadzenie

Instalację najwygodniej przeprowadzić mając dostęp do komputera stacjonarnego, podłączonego do sieci UMK, możemy z niego skorzystać aby pobrać certyfikaty i mieć stały dostęp do instrukcji. Większość czynności konfiguracyjnych można wykonać nawet, jeżeli w pokoju sieć bezprzewodowa nie jest dostępna. Do skonfigurowania połączenia z eduroam, niezbędne jest zainstalowanie certyfikatu osobistego, który będzie potwierdzał naszą tożsamość jako użytkownika sieci

Pobranie instalatora

Oprogramowanie w postaci pliku należy pobrać klikając na odnośnik w nagłówku. Jest to kompletny instalator zawierający oprogramowanie, certyfikat UMK oraz odpowiedni profil użytkownika. Konfigurator jest pobierany z międzynarodowego systemu eduroam CAT, centralnego punktu, w którym lokalni administratorzy tworzą konfiguracje swoich uczelni.

Certyfikat osobisty

Do konfiguracji sieci niezbędny jest plik zawierający certyfikat osobisty wydawany wyłącznie pracownikom etatowym. Pracownicy nieetatowi powinni skorzystać z właściwej scieżki konfiguracji. Użytkownicy posiadający certyfikat oraz hasło zabezpieczające mogą z niego ponownie skorzystać. W razie problemów z pobraniem certyfikatu należy skontaktować się z administratorem sieci eduroam (eduroam@umk.pl) i opisać problem. Certyfikat wykorzystywany do uwierzytelnienia w sieci eduroam umożliwia przyporządkowanie wszelkich zdarzeń w sieci do właściciela certyfikatu. W związku z tym należy go chronić przed dostępem osób trzecich.

Pobranie certyfikatu przebiega zatem w następujących krokach:

 • połączenie z serwerem certyfikatów;
 • zalogowanie się do Centralnego Punktu Logowania
 • wysłanie hasła do certyfikatu na swój adres e-mail za pomocą przycisku Wyślij hasło
 • pobranie bezpośrednio lub wysłanie na swój adres email certyfikatu do sieci eduroam

Po pobraniu certyfikatu należy skopiować go na komputer przenośny, na którym będzie konfigurowane połączenie z siecią eduroam.

Konfiguracja sieci eduroam

 1. Uruchamiamy instalator
  W8 1.png
  Klikamy Dalej
 2. Potwierdzenie, że korzystamy z właściwego instalatora
  W8 2 prac.png
  Klikamy OK.
 3. Zostajemy poinformowani o warunkach korzystania z sieci eduroam. Po zapoznaniu się z nimi przechodzimy Dalej
  W8 3.png
 4. Następny ekran zawiera listę operacji, które zostaną wykonane. Potwierdzamy klikając Dalej
  W8 4 prac.png
 5. Instalator zainstaluje certyfikat osobisty UMK w repozytorium certyfikatów systemu Windows
  W8 4 a prac.png
  Klikamy OK
 6. Za pomocą menadżera plików należy odszukać ściągniety plik certyfikatu, zaznaczyć go i potwierdzić klikając Otwórz
 7. Następnie wprowadzamy hasło, które otrzymaliśmy podczas pobierania certyfikatu.
  W8 4 b prac.png
 8. Jeżeli na komputerze nie był wcześniej zainstalowany certyfikat główny UMK, wyswietli się okno
  W8 4 c.png
  Potwierdzamy klikając OK
 9. Instalator zakłada profile sieciowe dla sieci bezprzewodowej eduroam
  W8 5.png
 10. Zostajemy poinformowani o pozytywnym przebiegu procesu instalacji
  W8 6.png

Aktualizacja certyfikatu osobistego

Certyfikaty osobiste mają określony czas ważności, po tym czasie przestają być akceptowane. Informacja o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu zostanie przesłana mailem. Po jej otrzymaniu należy pobrać nowy certyfikat i skopiować go na dysk komputera (proszę pamiętać o wysłaniu sobie hasła do certyfikatu). Następnie dwukrotnie kliknąć plik certyfikatu, co spowoduje ukazanie się okienka Kreatora instalacji certyfikatu. Należy akceptować wszystkie domyślne ustawienia Kreatora i w odpowiednim miejscu wpisać hasło do certyfikatu. Certyfikat zostanie zainstalowany i system będzie z niego automatycznie korzystał.