eduroam:Certyfikat osobisty

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Certyfikat osobisty

Do konfiguracji sieci niezbędny jest plik zawierający certyfikat osobisty wydawany wyłącznie pracownikom etatowym. Pracownicy nieetatowi powinni skorzystać z właściwej scieżki konfiguracji. Użytkownicy posiadający certyfikat oraz hasło zabezpieczające mogą z niego ponownie skorzystać. W razie problemów z pobraniem certyfikatu należy skontaktować się z administratorem sieci eduroam (eduroam@umk.pl) i opisać problem. Certyfikat wykorzystywany do uwierzytelnienia w sieci eduroam umożliwia przyporządkowanie wszelkich zdarzeń w sieci do właściciela certyfikatu. W związku z tym należy go chronić przed dostępem osób trzecich.

Pobranie certyfikatu przebiega zatem w następujących krokach:

  • połączenie z serwerem certyfikatów;
  • zalogowanie się do Centralnego Punktu Logowania
  • wysłanie hasła do certyfikatu na swój adres e-mail za pomocą przycisku Wyślij hasło
  • pobranie bezpośrednio lub wysłanie na swój adres email certyfikatu do sieci eduroam