Zlecenie zakupu

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Od stycznia 2012 r. wszystkie zlecenia zakupu oprogramowania należy rejestrować w systemie SEZAM.

Osobami upoważnionym do rejestracji zleceń w poszczególnych jednostkach UMK są ich dyrektorzy administracyjni, kierownicy administracyjni (lub ich odpowiednicy) lub inne wyznaczone osoby.

Zachęcamy do korzystania z listy dostępnych przedmiotów zamówienia, która zawiera ceny najczęściej kupowanych programów, licencji i nośników (np. Office, Corel, Adobe). Lista będzie rozbudowywana i uzupełniana.

Uwaga!

  1. W trakcie rejestracji zlecenia zakupu oprogramowania w systemie prosimy o podanie dodatkowo w polu "Uwagi" danych użytkownika końcowego: imię i nazwisko, telefon, e-mail.
  2. W przypadku zamawiania kopii nośnika (dotyczy np. Office, Corel, Adobe) prosimy o zerejestrowanie oddzielnego zamówienia.
  3. Jeśli kopia nośnika jest zamawiana później niż licencja, to podczas rejestracji w systemie SEZAM prosimy o wpisanie w polu "UWAGI" numeru potwierdzenia zakupu licencji (Numer znajduje się w lewym górnym rogu potwierdzenia i jest postaci: UCI-PZPS-Pw-xx/20yy).

Dodatkowych informacji udziela:

Jolanta Szelatyńska
tel. 611 27 41
e-mail: Jolanta.Szelatynska@umk.pl