Zablokowane konto

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Co zrobić, aby odblokować konto?

Prosimy o zgłoszenie problemu poprzez formularz do kontaktu z działem pomocy, prosimy o podanie maila lub telefonu kontaktowego.

Jeśli posiadają Państwo również inny adres e-mail należy skontaktować się z Działem Sieci Uniwersyteckiej (dsu@umk.pl) w celu wyjaśnienia sprawy i otrzymania dalszych instrukcji.

Dlaczego moje konto zostało zablokowane?

Informacja o zablokowanym koncie może pojawić się z kilku powodów:

 • hasło zostało przejęte przez osoby trzecie, a konto było wykorzystywane do rozsyłania spamu,
 • strona internetowa w przestrzeni dyskowej konta została przejęta przez osoby trzecie,
 • konto było używane do rozpowszechniania treści lub obrazów godzących w dobre imię Uniwersytetu,
 • konto było używane do rozpowszechniania treści lub obrazów o charakterze komercyjnym, reklamowym, politycznym itp.,
 • konto jest niewłaściwie chronione lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest używane przez osoby nieupoważnione.
 • narusza zasady określone w Polityce bezpieczeństwa Sieci Komputerowej UMK

Użytkownikom Sieci Komputerowej UMK m.in. zabrania się:

 • odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom,
 • podejmowania prób wykorzystania obcego konta i uruchamiania aplikacji deszyfrujących hasła,
 • prowadzenia działań mających na celu podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci,
 • zmiany adresu sprzętowego karty sieciowej lub przydzielonego adresu IP (z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z administratorem odpowiedniej sieci),
 • uruchamiania aplikacji, które mogą zakłócać lub destabilizować pracę systemu lub sieci komputerowej, bądź naruszyć prywatność zasobów systemowych,
 • wysyłania masowej poczty kierowanej do losowych odbiorców (spam).