Udostępnianie sieci bezprzewodowej na potrzeby konferencji/seminariów

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zasady udostępniania sieci bezprzewodowej na potrzeby konferencji:

 1. Sieć konferencyjna może być udostępniana tam gdzie są zainstalowane urządzenia ogólnouczelnianej sieci bezprzewodowej eduroam.
 2. Uruchomienie dostępu wymaga przekazania do UCI pisma podpisanego przez Dyrektora Instytutu lub Dziekana
 3. Pismo musi dotrzeć do UCI na przynajmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem uruchomienia sieci
 4. Pismo musi zawierać:
  • listę budynków, gdzie ma być dostęp
  • oczekiwana liczbę użytkowników sieci
  • termin konferencji
  • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej z ramienia organizatorów

Wzór pisma: