Tworzenie kosza na usunięte wiadomości

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

W celu utworzenia kosza na usunięte wiadomości pocztowe wykonujemy następujące kroki:

 • Wybieramy ikonę koła zębatego -> "Preferencje" -> klikamy "Poczta".
  Wlaczanie kosza 01.png
 • Klikamy link "Usuwanie i przenoszenie wiadomości".
  Wlaczanie kosza 02.png
 • Zaznaczamy opcję "Podczas usuwania wiadomości, czy przenosić je do folderu śmieci zamiast oznaczać jako usunięte w bieżącej skrzynce pocztowej?".
  Wlaczanie kosza 03.png
 • Z listy rozwijanej "Skrzynka pocztowa śmieci" wybieramy opcję "Utwórz folder".
  Wlaczanie kosza 04.png
 • W okienku dialogowym wprowadzamy nazwę "Trash" dla naszego kosza i zatwierdzamy klikając przycisk "OK".
  Wlaczanie kosza 05.png
 • Klikamy przycisk "Zapisz". (Na pasku listy rozwijanej "Skrzynka pocztowa śmieci" widnieje nazwa "Utwórz folder [Trash]")
  Wlaczanie kosza 06.png
 • Powinniśmy ujrzeć dwa komunikaty: "Folder Kosz został pomyślnie utworzony" oraz "Twoje ustawienia zostały uaktualnione".
  Wlaczanie kosza 07.png
 • Po odświeżeniu strony interfejsu pocztowego lub po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu na liście folderów ujrzymy ikonę folderu "Kosz" wraz z małą ikoną kosza. Od tej pory w tym folderze będą znajdowały się nasze usunięte wiadomości.
  Wlaczanie kosza 08.png