Archiwizacja do lokalnego folderu programu Mozilla Thunderbird

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Załóżmy, że chcemy zapisać wiadomości z 2007 roku na swoim lokalnym komputerze, a następnie usunąć je z serwera pocztowego (w celu oszczędzenia miejsca na serwerze). Oto co należy zrobić:

 • Z menu wybieramy Edycja->Znajdź->Wyszukaj wiadomości:
Archwizacja thunderbird 01.png
 • Wybieramy z listy rozwijanej "Wyszukaj wiadomości w folderze" nazwę swojego konta lub dowolny podfolder konta.
Zaznaczamy pole wyboru "Szukaj również w wiadomościach nieprzechowywanych lokalnie" oraz opcjonalnie "Kontynuuj wyszukiwanie w podfolderach".
Zaznaczamy opcję "Wszystkie warunki spełnione".
Następnie wpisujemy dwa warunki (nowy warunek dodajemy klikając ikonę ze znakiem "+"):
 • Data następuje po 31.12.2006
 • Data poprzedza 01.01.2008
i zapisujemy jako folder wyszukiwania:
Archwizacja thunderbird 02.png
 • Jako nazwa wpisujemy np. "Wyszukanie 2007"
W "Utwórz jako podfolder" wybieramy "Lokalne podfoldery":
Archwizacja thunderbird 03.png
Możemy skorzystać z opcji folderów do przeszukiwania (lub upewnić się, że wszystkie foldery zostały zaznaczone)
Zaznaczamy opcję "Szukaj online"
Jeśli warunki są takie same, jak z poprzedniego okna, to klikamy "Utwórz":
Archwizacja thunderbird 04.png
 • Możemy zamknąć okna wyszukiwania i powrócić do głównego okna programu Thunderbird.
 • W lewym menu w części "Lokalne foldery" pojawił się folder wyszukiwania "Wyszukanie 2007":
Archwizacja thunderbird 05.png
 • Z menu programu Thunderbird wybieramy: Plik->Utwórz->Folder:
Archwizacja thunderbird 06.png
 • i tworzymy folder o nazwie "Archiwum 2007":
Archwizacja thunderbird 07.png
 • Klikamy na folder "Wyszukanie 2007", aby go uaktywnić:
Archwizacja thunderbird 08.png
 • Z menu wybieramy Edycja->Zaznacz->Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie wiadomości w folderze "Wyszukanie 2007":
Archwizacja thunderbird 09.png
 • Przenosimy wiadomości do lokalnego folderu "Archiwum 2007" wybierając z menu Wiadomość->Przenieś do->Lokalne foldery->Archiwum 2007:
Archwizacja thunderbird 10.png
 • W lewym dolnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o aktualnie pobieranych/kopiowanych wiadomościach:
Archwizacja thunderbird 11.png
 • Po ukończonej operacji w katalogu "Archiwum 2007" z części Lokalne foldery" będą znajdowały się wiadomości z wybranego okresu czasu. Są one zapisane w folderze programu Thunderbird na lokalnym dysku twardym i są również dostępne offline.
 • W tej chwili można usunąć wiadomości z danego okresu z serwera pocztowego...


Uwaga: Poniższe instrukcje usuwania wiadomości z serwera zadziałają dla kont skonfigurowanych z typem IMAP lub dla kont POP z zaznaczoną opcją "Pozostaw kopię wiadomości na serwerze, dopóki wiadomość nie zostanie usunięta":

Archwizacja thunderbird 17.png

Wskazówka: Aby sprawdzić typ konta i jego ustawienia klikamy
Narzędzia->Konfiguracja kont->Konfiguracja serwera (w lewym menu przy danym koncie).


 • Klikamy folder "Wyszukanie 2007":
Archwizacja thunderbird 12.png
 • Zaznaczamy wszystkie wiadomości w folderze, Edycja->Zaznacz->Wszystko:
Archwizacja thunderbird 13.png
 • Usuwamy wiadomości z folderu, Edycja->Usuń wybrane wiadomości (ta operacja może na kilka minut zająć program Thunderbird):
Archwizacja thunderbird 14.png
 • Zależnie od ustawień programu Thunderbird wiadomości zostaną usunięte lub trafią do kosza. Dla pewności opróżniamy kosz. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem na nazwę naszego konta w folderze Kosz i wybrać opcję "Opróżnij kosz":
Archwizacja thunderbird 15.png
 • Po opróżnieniu kosza można usunąć folder "Wyszukanie 2007". Należy kliknąć prawym przyciskiem na folderze "Wyszukanie 2007" i wybrać opcję "Usuń":