Thunderbird - Archiwizacja do katalogu na dysku twardym

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Do wygodnej archiwizacji listów z poziomu programu Mozilla Thunderbird do katalogu na dysku twardym konieczna jest instalacja darmowego dodatku ImportExportTools.

Instalacja dodatku ImportExportTools

Uwaga: Obecnie zalecaną wersją do instalacji jest ImportExportTools NG: https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/importexporttools-ng/

 • W programie Mozilla Thunderbird wybieramy w menu "Dodatki i motywy":
Importexporttools NG 03.png
 • W polu wyszukiwania dodatku wpisujemy np. "importexport":
Importexporttools NG 04.png
 • Wybieramy dodatek ImportExportTools NG i klikamy "Zainstaluj":
Importexporttools NG 05.png
 • Zezwalamy na dodanie rozszerzenia i nadanie mu odpowiednich uprawnień poprzez kliknięcie "Dodaj":
Importexporttools NG 06.png
 • Jeśli do pełnej instalacji dodatku konieczne jest ponowne uruchomienie programu Thunderbird należy to zrobić.
 • W zakładce "Dodatki" powinniśmy widzieć informację o zainstalowanym dodatku ImportExportTools:
Importexporttools 08.png
 • Możemy zamknąć kartę "Dodatki" i powrócić do karty "Odebrane":
Importexporttools 09.png

Archiwizacja listów z użyciem dodatku ImportExportTools

Listy z danego katalogu pocztowego możemy zarchiwizować do kilku formatów:

 • pliki EML
 • pliki HTML
 • pliki HTML z załącznikami
 • pliki tekstowe
 • pliki tekstowe z załącznikami
 • jeden plik tekstowy
 • jeden plik tekstowy z załącznikami
 • jeden plik CSV

Poniżej przykład archiwizacji jako pliki HTML z załącznikami.

 • Klikamy prawym przyciskiem na folder, który chcemy zarchiwizować i wybieramy Import/eksport mbox/eml->Eksportuj wszystkie wiadomości z folderu->w formacie HTML (with attachments)
Archwizacja thunderbird 18.png
 • Następnie wybieramy katalog, do którego chcemy zapisać pliki.
 • Po wybraniu katalogu w lewym dolnym rogu zobaczymy informację o eksportowanych wiadomościach:
Archwizacja thunderbird 19.png
 • Po zakończonej operacji eksportowania wiadomości, w folderze do którego zapisaliśmy pliki, zobaczymy katalog "wiadomości" i plik "index.html":
Archwizacja thunderbird 20.png
 • Po otwarciu pliku "index.html" w dowolnej przeglądarce internetowej zobaczymy spis listów przedstawiony w tabeli postaci:
Temat Nadawca Adresat Data Załącznik
Archiwizacja w Thunderbird Ja importexporttools@example.com 26.02.2014 7.36 *

W celu otwarcia danego listu wystarczy kliknąć jego nazwę. Jeśli list zawierał załączniki, to będzie również można je zobaczyć, po kliknięciu w odpowiedni link pod treścią listu.

Zobacz również

Thunderbird - archiwizowanie listów