Thunderbird - Archiwizacja do katalogu na dysku twardym

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Do wygodnej archiwizacji listów z poziomu programu Mozilla Thunderbird do katalogu na dysku twardym konieczna jest instalacja darmowego dodatku ImportExportTools.

Instalacja dodatku ImportExportTools

Uwaga: Obecnie zalecaną wersją do instalacji jest ImportExportTools NG: https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/importexporttools-ng/

Na niektórych zrzutach ekranu są informacje o starym dodatku ImportExportTools, ale należy instalować ImportExportTools NG.

 • Następnie pobieramy dodatek:
Importexporttools 02.png
 • W programie Mozilla Thunderbird wybieramy Dodatki z menu Narzędzia:
Importexporttools 03.png
 • Z przycisku z opcjami obok pola wyszukiwania wybierz „Zainstaluj dodatek z pliku…” i zlokalizuj pobrany wcześniej dodatek:
Importexporttools 04.png
 • Wybieramy wcześniej pobrany plik z dodatkiem ImportExportTools i klikamy "Otwórz":
Importexporttools 05.png
 • Następnie klikamy "Zainstaluj":
Importexporttools 06.png
 • Dodatek zostanie w pełni zainstalowany po ponownym uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird, klikamy "Uruchom ponownie teraz":
Importexporttools 07.png
 • W zakładce "Dodatki" powinniśmy widzieć informację o zainstalowanym dodatku ImportExportTools:
Importexporttools 08.png
 • Możemy zamknąć kartę "Dodatki" i powrócić do karty "Odebrane":
Importexporttools 09.png

Archiwizacja listów z użyciem dodatku ImportExportTools

Listy z danego katalogu pocztowego możemy zarchiwizować do kilku formatów:

 • pliki EML
 • pliki HTML
 • pliki HTML z załącznikami
 • pliki tekstowe
 • pliki tekstowe z załącznikami
 • jeden plik tekstowy
 • jeden plik tekstowy z załącznikami
 • jeden plik CSV

Poniżej przykład archiwizacji jako pliki HTML z załącznikami.

 • Klikamy prawym przyciskiem na folder, który chcemy zarchiwizować i wybieramy Import/eksport mbox/eml->Eksportuj wszystkie wiadomości z folderu->w formacie HTML (with attachments)
Archwizacja thunderbird 18.png
 • Następnie wybieramy katalog, do którego chcemy zapisać pliki.
 • Po wybraniu katalogu w lewym dolnym rogu zobaczymy informację o eksportowanych wiadomościach:
Archwizacja thunderbird 19.png
 • Po zakończonej operacji eksportowania wiadomości, w folderze do którego zapisaliśmy pliki, zobaczymy katalog "wiadomości" i plik "index.html":
Archwizacja thunderbird 20.png
 • Po otwarciu pliku "index.html" w dowolnej przeglądarce internetowej zobaczymy spis listów przedstawiony w tabeli postaci:
Temat Nadawca Adresat Data Załącznik
Archiwizacja w Thunderbird Ja importexporttools@example.com 26.02.2014 7.36 *

W celu otwarcia danego listu wystarczy kliknąć jego nazwę. Jeśli list zawierał załączniki, to będzie również można je zobaczyć, po kliknięciu w odpowiedni link pod treścią listu.

Zobacz również

Thunderbird - archiwizowanie listów