System Badań Ankietowych

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Adres serwisu

https://ankiety.umk.pl/v3

Opis

System pozwala na łatwe i szybkie tworzenie kwestionariuszy, zarówno w formie tradycyjnej (wersja do druku), jak i elektronicznej (ankiety on-line). Przygotowane ankiety można publikować w Internecie, umieszczać na własnych stronach WWW, a także rozsyłać zaproszenia do ich wypełniania przy pomocy wbudowanej książki adresowej. Wszystkie odpowiedzi, które zostaną udzielone w danym badaniu są automatycznie rejestrowane przez system i umieszczane w centralnej bazie - niezależnie od miejsca opublikowania ankiety. Dzięki temu twórca ankiety ma zawsze łatwy dostęp do wszystkich zebranych przy jej pomocy wyników.

Ankiety.png

System ankietowy posiada obecnie 20 różnych typów pytań, m.in. jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, rozwijane listy, pytania wymagające udzielenia pisemnej odpowiedzi, a także wszelkiego rodzaju skale ocen. Możliwe jest tworzenie zarówno ankiet jawnych jak i anonimowych, a liczba pytań wchodzących w skład pojedynczego badania jest nieograniczona. Platforma posiada także rozbudowany mechanizm raportowania, pozwalający na zaawansowane analizowanie zebranych wyników, wraz z możliwością ich eksportu m.in. do programów Microsoft Word, Microsoft Excel, a także do formatu SPSS.

Pomoc techniczna

Łukasz Pawłowski
ankiety@umk.pl
+48 56 611 4969