Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 196 Rektora UMK z dnia 19 grudnia 2017 r.

Ta strona ma podstrony.
Podstrony

Podstrony

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zarządzanie domenami

Zakładanie domen

  1. Nazwy w domenie umk.pl reprezentujące jednostki UMK lub projekty realizowane na UMK są rejestrowane na wniosek pracownika UMK. Wniosek musi być potwierdzony przez rektora, dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej. Nazwa rejestrowana jest na okres 3 lat. Do obsługi poddomeny zakładane jest konto funkcyjne, którego właścicielem jest wnioskodawca.
  2. Nazwy w domenie umk.pl reprezentujące organizacje studenckie lub projekty studenckie realizowane na UMK są rejestrowane na wniosek pracownika lub studenta UMK. Wniosek musi być potwierdzony przez rektora lub dziekana. Nazwa jest rejestrowana na okres trwania roku akademickiego. Do obsługi poddomeny jest zakładane konto funkcyjne, którego właścicielem jest wnioskodawca.
  3. Nazwy reprezentujące indywidualną działalność pracowników UMK są rejestrowane w domenie prac.umk.pl na prośbę pracownika UMK, przekazaną drogą e-mailową lub telefoniczną. Do obsługi poddomeny jest używane osobiste konto SK UMK pracownika.

Usuwanie domen

  1. W momencie upłynięcia ważności domeny lub utraty ważności konta przewidzianego do jej obsługi, jest uruchamiana procedura weryfikacyjna w celu sprawdzenia, czy domena jest nadal potrzebna i czy przypisany jej opiekun ma nadal za nią odpowiadać. W przypadku stwierdzenia, że domena powinna być usunięta, administrator SK UMK wysyła zawiadomienie do odpowiedniej osoby funkcyjnej (rektora, dziekana itp., w zależności od tego, kto zatwierdzał pierwszy wniosek o domenę).
  2. Nazwy w domenie prac.umk.pl są wyrejestrowywane w momencie utraty ważności konta SK UMK pracownika.