Poczta z użyciem szyfrowania SSL

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Używanie protokołów POP3 lub IMAP z szyfrowaniem SSL (odpowiednio: POP3s lub IMAPs) to bezpieczne rozwiązana do odbierania poczty email. Protokół SMTP z SSL (SMTPs) umożliwia bezpieczne wysyłanie listów elektronicznych.

Większość klientów pocztowych udostępnia usługę szyfrowania SSL, m. in. Outlook Express i Mozilla Thunderbird. Zmiana protokołu pobierania/wysyłanie poczty na bezpieczny polega na zastąpieniu istniejącego rozwiązania, np. IMAP, jego szyfrowaną wersją, np. IMAPs. Hasła do poczty oraz same wiadomości są wówczas przesyłane w postaci zaszyfrowanej pomiędzy klientem a serwerem poczty.

Gorąco zachęcamy do zmiany ustawień swojego klienta pocztowego, aby korzystał z szyfrowania SSL.