Pakiet statystyczny SPSS

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika posiada licencję ogólnouczelnianą (site licence) na oprogramowanie PS IMAGO Academic składające się z modułów IBM SPSS Statistics do analizy statystycznej danych oraz komponentu PS IMAGO PACK w ramach Programu Współpracy SPSS z Jednostkami Akademickimi ARIADNA. Licencja dotyczy nieograniczonej liczby komputerów PC z systemem MS Windows i Linux.

Licencja jest odnawiana w pierwszym kwartale każdego roku. Koszty licencji są pokrywane przez jednostki macierzyste użytkowników systemu oraz z funduszy centralnych. Zakres partycypacji jest ustalany w drodze negocjacji zainteresowanych wydziałów.

 • PS Imago Academic zawiera:
  • PS IMAGO PACK
  • IBM SPSS Statistics Base
  • IBM SPSS Custom Tables
  • IBM SPSS Regression
  • IBM SPSS Advanced Statistics
  • IBM Exact Tests
  • IBM SPSS Categories
  • IBM SPSS Conjoint
  • IBM SPSS Complex Samples
  • IBM SPSS Forecasting
  • IBM Missing Values
  • IBM SPSS Decision Trees
  • IBM SPSS Neural Networks
 • Najnowsza wersja:
  • IBM SPSS Statistics 24.0:
wersja językowa - polska, angielska,
system operacyjny - Windows, Mac, Linux
system operacyjny - Windows

Kontakt w sprawie dostępu do oprogramowania:

mgr Jolanta Szelatyńska
tel. 56 611 27 41
e-mail: Jolanta.Szelatynska@umk.pl

Konsultacje w zakresie korzytania z oprogramowania IBM SPSS

dr Oleksandr Zaihraiev
Wydział Matematyki i Informatyki
tel. 611-34-41
e-mail: alzaig@mat.umk.pl