Pakiet statystyczny PS IMAGO PRO (zawierający IBM SPSS)

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Uniwersytet Mikołaja Kopernika posiada licencję ogólnouczelnianą (site licence) na oprogramowanie PS IMAGO PRO Academic zawierające moduły IBM SPSS Statistics do analizy statystycznej danych w ramach Programu Współpracy SPSS z Jednostkami Akademickimi ARIADNA. Licencja dotyczy nieograniczonej liczby komputerów PC z systemem MS Windows i Mac.

W celu instalacji programu należy zapoznać się z warunkami licencji oaz wypełnić formularz. Po rejestracji zostanie wysłany e-mail z kluczami i plikami instalacyjnymi. Wiadomość zawierającą klucze i hasło należy zachować do ponownej instalacji w razie konieczności.


PS IMAGO PRO Academic wersja dla Windows zawiera:

 • PS Desktop
 • PS IMAGO PACK
 • PS IMAGO Pack PRO
 • PS IMAGO Designer
 • PS IMAGO Process
 • PS IMAGO Portal
 • IBM SPSS Statistics Base
 • IBM SPSS Custom Tables
 • IBM SPSS Regression
 • IBM SPSS Advanced Statistics
 • IBM SPSS Categories
 • IBM SPSS Forecasting
 • IBM SPSS Decision Trees
 • IBM SPSS Exact Tests
 • IBM SPSS Missing Values
 • IBM SPSS Complex Samples
 • IBM SPSS Conjoint
 • IBM SPSS Neural Networks
 • IBM SPSS Direct Marketing


IBM SPSS Statistics wersja dla Mac zawiera:

 • IBM SPSS Statistics Base
 • IBM SPSS Custom Tables
 • IBM SPSS Regression
 • IBM SPSS Advanced Statistics
 • IBM SPSS Categories
 • IBM SPSS Decision Trees
 • IBM SPSS Forecasting
 • IBM SPSS Exact Tests
 • IBM SPSS Missing Values
 • IBM SPSS Complex Samples
 • IBM SPSS Conjoint
 • IBM SPSS Neural Networks
 • IBM SPSS Direct Marketing


Kontakt w sprawie dostępu do oprogramowania:

mgr Dorota Matjaszek
tel. 56 611 27 45
e-mail: Dorota.Matjaszek@umk.pl

Konsultacje w zakresie korzytania z oprogramowania IBM SPSS

dr Oleksandr Zaihraiev
Wydział Matematyki i Informatyki
tel. 611-34-41
e-mail: alzaig@mat.umk.pl