Tworzenie Licencja ogólnouczelniana PS Imago

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Uniwersytet Mikołaja Kopernika posiada licencję ogólnouczelnianą (site licence) na oprogramowanie PS IMAGO PRO Academic zawierające moduły IBM SPSS Statistics do analizy statystycznej danych w ramach Programu Współpracy SPSS z Jednostkami Akademickimi ARIADNA. Licencja dotyczy nieograniczonej liczby komputerów PC z systemem MS Windows, Linux i Mac.

W celu instalacji programu należy zapoznać się z warunkami licencji oaz wypełnić formularz. Po rejestracji zostanie wysłany e-mail z kluczami i plikami instalacyjnymi.

Kontakt w sprawie dostępu do oprogramowania:

mgr Dorota Matjaszek
e-mail: Dorota.Matjaszek@umk.pl
tel. 56 611 27 45