Laboratorium Systemów Obliczeniowych - sprzęt

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Klaster PC

Aktualnie klaster obliczeniowy składa się z serwera dostępowego hpc-adm (IP=158.75.1.113), 14 węzłów obliczeniowych oraz macierzy dyskowej. Wszystkie maszyny w klastrze są komputerami firmy Sun o architekturze 64-bitowej. Systemami operacyjnymi nadzorującymi pracę maszyn klastra są:

  • CentOS v. 5.1. (serwer dostępowy i węzły obliczeniowe)
  • Solaris 10 (serwer danych, macierz dyskowa)

Serwer dostępowy hpc-adm (IP=158.75.1.113)

Serwerem dostępowym jest komputer z serii Sun Fire V20z:

Procesory 2 x AMD OpteronTM 2.6 GHz/1 MB Cache
Szyna systemowa FSB 400 MHz
Pamięć operacyjna 8 GB DDR1 400MHz z korekcją błędów (ECC)
Pamięć dyskowa 2 dyski SCSI 10K RPM 72 GB.
Interfejsy sieciowe 2 interfejsy ethernetowe bcm5704 (BroadcomTM) 1Gb/s

Komputer hpc-adm pełni w klastrze następujące funkcje:

  • maszynu dostępowej,
  • serwera systemu kolejkującego SGE (Sun Grid Engine),
  • maszyny służącej do kompilacji własnych programów użytkowników.

Węzły

Obecnie komputerami obliczeniowymi jest 14 maszyn Sun Fire X2200 M2:

  • 6 komputerów ma konfigurację
Procesory 2 x AMD OpteronTM Dual Core 2.8 GHz, 1 MB Cache level 2 per core
Pamięć operacyjna 32 GB DDR2 667MHz z korekcją błędów (ECC)
Pamięć dyskowa 2 dyski SATA 750GB 7200 RPM 
Interfejsy sieciowe 4 interfejsy ethernetowe 10/100/1000 Base-T

Uwaga: Dwie maszyny o powyższej konfiguracji zostały zakupione ze środków Zakładu Chemii Kwantowej Wydziału Chemii UMK i są przeznaczone przede wszystkim na potrzeby obliczeniowe pracowników tego zakładu.

  • 8 komputerów o konfikguracji:
Procesory 2 x AMD OpteronTM Dual Core 2.8 GHz, 1 MB Cache level 2 per core
Pamięć operacyjna 16 GB DDR2 667MHz z korekcją błędów (ECC)
Pamięć dyskowa 2 dyski SATA 750GB 7200 RPM 
Interfejsy sieciowe 4 interfejsy ethernetowe 10/100/1000 Base-T
  • 7 komputerów o konfikguracji:
Procesory 2 x AMD OpteronTM 2.6 GHz/1 MB Cache
Szyna systemowa FSB 400 MHz
Pamięć operacyjna 8 GB DDR1 400MHz z korekcją błędów (ECC)
Pamięć dyskowa 2 dyski SCSI 10K RPM 72 GB. Lokalnie do obliczeń dostępnych jest ok. 120 GB/węzeł.
Interfejsy sieciowe 2 interfejsy ethernetowe bcm5704 (BroadcomTM) 1Gb/s

Serwer danych - macierz dyskowa

Serwerm danych i programów jest komputer Sun Fire X4500 o konfiguracji:

Procesory 2 x AMD OpteronTM Dual Core 285 2.6 GHz, 1 MB Cache level 2 per core
Pamięć operacyjna 16 GB DDR2 667MHz z korekcją błędów (ECC)
Pamięć dyskowa 48 dysków SATA 500GB 7200 RPM 
Interfejsy sieciowe 4 interfejsy ethernetowe 10/100/1000 Base-T