Laboratorium Systemów Obliczeniowych - informacje podstawowe

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Prosimy o przeczytanie stron poświęconych uruchamianiu zadań obliczeniowych na klastrze pod kontrolą systemu SGE

Dostęp do systemu

Dostęp interakcyjny z zewnątrz do systemu (wyłącznie przez ssh) jest ograniczony, ze względów bezpieczeństwa, do wybranych maszyn. Program ssh, przez szyfrowanie transmisji (w tym haseł!), wydatnie zwiększa bezpieczeństwo systemu.

Użytkownicy mogą logować się wyłącznie na komputer hpc-adm.uci.umk.pl. Na węzły obliczeniowe użytkownicy nie mogą się logować. W uzasadnionych przypadkach jest to możliwe jedynie za zgodą administratora systemu.

Obliczenia wykonywane są na węzłach obliczeniowych klastra. Inforamcje na ten temat aktualnej konfiguracji klastra obliczeniowego można znaleźć na stronie poświęconej zasobom sprzętowym.

Przestrzeń dyskowa dostępna użytkownikom

Każdy użytkownik ma dostęp do przestrzeni dyskowej znajdującej się na partycjach /users oraz /scratch. Partycja /scratch przeznaczona jest przede wszystkim na pliki szybkozmienne.

W momencie zakładania konta użytkownika tworzone są dwa katalogi:

  • domowy na partycji /users,
  • "roboczy" na partycji /scratch o naziw takiej jak identyfikator konta.

Ilość dostępnego miejsca na partycjach można sprawdzić za pomocą komendy df -k, a zajętość bieżącego katalogu za pomoca polecenia du -sk (obie te komendy podają dane w kilobajtach).

Kopie zapasowe dysków

Wykonywane sa regularnie kopie zapasowe (backup) partycji systemowych i partycji /users. Dla partycji /scratch, ze względu na rozmiar i szybkozmienny charakter jej zawartości, nie jest wykonywana kopia zapasowa.

W razie potrzeby odzyskania przypadkowo utraconych plików prosimy o kontakt administratorem systemu.

Uruchamianie zadań

Zadania obliczeniowe muszą byc wykonywane pod kontrolą systemu kolejkującego SGE. Prosimy o zapoznanie się z opisem tego systemu.

Kompilacja i krótkie zadania testowe

Na węzły obliczeniowe (hpc-node1 - hpc-node14) nie można się logować. Do kompilacji programów własnych użytkownika przeznaczony jest węzeł dostępowy hpc-adm.uci.umk.pl. Na maszynie tej dostepny jest kompilator fortranu laheya (lf95), portlanda (pgf) oraz kompilatory GNU (proszę zapoznać się opisem kompilatorów GNU).

Problemy, pytania, wątpliwości ...

W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt z administratorem systemu. Problemy "polityczne" pomoże rozwikłać dyrektor UCI, dr Tomasz Wolniewicz.