Korzystanie w celach służbowych z adresów służbowych e-mail

Z Uczelniane Centrum Informatyczne

ZARZĄDZENIE Nr 144
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 19 października 2009 r.

w sprawie korzystania w celach służbowych z adresów służbowych e-mail przez pracowników UMK

Na podstawie § 45 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

  1. Zobowiązuję wszystkich pracowników UMK do korzystania ze służbowych adresów e-mail podczas prowadzenia korespondencji służbowej.
  2. Wysyłanie przez pracowników, o których mowa w ust. 1 poczty z adresu innego niż uniwersytecki spowoduje zignorowanie jej przez odbiorcę.

§ 2

  1. Administratorzy sieci w odpowiednich jednostkach, zobowiązani są do udzielenia stosownych informacji dotyczących założenia konta e-mail oraz do skonfigurowania programów pocztowych tylko dla adresów służbowych UMK.
  2. Administratorzy sieci w odpowiednich jednostkach, zobowiązani są - we współpracy z Uczelnianym Centrum Informatycznym - skonfigurować programy obsługi poczty elektronicznej w sposób umożliwiający korzystanie z bazy służbowych adresów e-mail.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2009 r.

R E K T O R
Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński