Korzystanie w celach służbowych z adresów służbowych e-mail

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne


Zgodnie z par. 12 Polityki bezpieczeństwa SK UMK, zobowiązuje się wszystkich pracowników UMK do korzystania ze służbowych adresów e-mail podczas prowadzenia elektronicznej korespondencji służbowej.