Konto dla gości - ogólne informacje

Kategorie

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Zgodnie z Regulaminem korzystania z Sieci Komputerowej UMK prawo do posiadania bezpłatnego konta na Uczelnianym Serwerze przysługuje wszystkim gościom UMK w czasie ich pobytu w uczelni.

Korzyści wynikające z posiadania konta na serwerze UMK

  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • korzystanie z sieci bezprzewodowej na terenie UMK,

Parametry konta (limit/quota konta)

katalog domowy 100 MB
skrzynka pocztowa 150 MB
rozmiar jednorazowej przesyłki 20 MB