Komunikator internetowy

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Usługa komunikator.umk.pl jest przeznaczona zarówno dla pracowników jak i studentów UMK. Oparta jest o popularny protokół komunikacyjny jabber, umożliwiający użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym.

Każda osoba posiadająca konto na serwerze uczelnianym może korzystać z komunikatora bez zakładania dodatkowego konta.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działania usługi prosimy kierować na adres pomoc@uci.umk.pl.

Dostęp z przeglądarki

Wystarczy kliknąć na link: https://komunikator.umk.pl
bądź własnoręcznie wpisać ten adres w pasku adresu przeglądarki.

Dostęp z wykorzystaniem klienta desktopowego

Rekomendowanym klientem usługi jest Pidgin. Najnowszą wersję programu można pobrać ze strony: http://pidgin.im/download/

 • po uruchomieniu komunikatora wybieramy opcję Konta -> Zarządzaj kontami
Komunikator1.png
 • wybieramy opcję Dodaj....
Komunikator2.png
 • Aby poprawnie skonfigurować konto, należy ustawić następujące parametry:
  • Protokół: XMPP
  • Nazwa użytkownika: USERID, gdzie USERID jest postaci:
   • login - dla użytkowników posiadających konta postaci login@umk.pl
   • login.domena - dla użytkowników posiadających konta postaci login@domena.umk.pl
   • PRZYKŁADY:
    • student posiadający konto postaci 123456@stud.umk.pl w polu "Nazwa użytkownika" powinien wpisać 123456.stud
    • pracownik posiadający konto postaci jankowalski@law.umk.pl w polu "Nazwa użytkownika" powinien wpisać jankowalski.law
    • pracownik posiadający konto postaci jankowalski@umk.pl w polu "Nazwa użytkownika" powinien wpisać jankowalski
  • Domena: komunikator.umk.pl
  • Zasób: UMK
  • Hasło: takie samo jak przy logowaniu na konto uczelniane
  • Zaznaczamy opcję "Zapamiętanie hasła"
 • klikamy przycisk Dodaj
Komunikator3.png
 • w oknie "Sprawdzanie certyfikatu SSL" należy kliknąć Odbierz
Komunikator4.png

Po wykonaniu powyższych kroków komunikator powinien automatycznie połączyć się z serwerem i ustawić status "Dostępny".

Po udanym zalogowaniu użytkownik uzyskuje nową tożsamość o nazwie JID o postaci USERID@komunikator.umk.pl - jest to adres, na który rozmówcy mają kierować komunikaty do danego użytkownika.