Jak założyć własną stronę

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Stronę WWW można stworzyć przy użyciu dowolnego programu do edycji stron WWW, a nawet w przypadku prostszych stron w MS Word, a następnie skopiować ją na swoje konto za pomocą programu ftp lub sftp.

Katalog domowy i podkatalog WWW

Do opublikowania prywatnej strony WWW niezbędne jest posiadanie w swoim katalogu domowym na serwerze:

  • puma.uci.umk.pl - pracownicy
  • www.stud.umk.pl - studenci i doktoranci

podkatalogu o nazwie WWW, w którym należy umieścić pliki z treścią strony. Główny plik strony domowej powinien nosić nazwę index.html w przypadku stron statycznych lub index.php w przypadku stron dynamicznych wykorzystujących interpreter PHP.

Konieczne jest także pamiętanie o ustawieniu następujących praw dostępu:

  • dla katalogu domowego prawo wykonywania dla wszystkich drwx--x--x
  • dla podkatalogu WWW prawo wykonywania dla wszystkich drwx--x--x
  • dla plików z źródłem strony prawo odczytu dla wszystkich -rw-r--r--

Adres strony

Prywatna strona WWW jest widoczna pod adresem:

  • http://www.umk.pl/~nazwa_konta/ - pracownicy
  • http://www.stud.umk.pl/~nazwa_konta/ - studenci.

Kodowanie znaków strony

Linia

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

w sekcji head kodu HTML odpowiada za poprawną obsługę kodowania polskich znaków diakrytycznych w przeglądarkach internetowych.

W przypadku stworzenia strony WWW w systemie Windows, może ona zostać zapisana w standardzie kodowania windows-1250. Wówczas poprawne wyświetlanie znaków diaktrycznych zapewni linia

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">