Zespół Systemów Sieciowych

Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 56 611-2740
fax: 56 611-2725

Koordynacja wszystkich aspektów niezawodnej pracy uczelnianej sieci komputerowej i jej usług; rozwijanie i adaptacja nowych technologii informatycznych

Kierownik - mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 210
tel.: 56 611-2740
fax: 56 611-2725
e-mail: mgw@umk.pl

PRACOWNIA SIECI LOKALNYCH

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

Pracownicy

starszy informatyk: mgr Michał Burzański
pok.: 305
tel.: 56 611-27-57
e-mail: Michal.Burzanski@umk.pl
informatyk: licencjat Agnieszka Czarkowska
pok.: 305
tel.: 56 611-27-64
e-mail: Agnieszka.Czarkowska@umk.pl
starszy informatyk: inż. Szymon Mendyka
pok.: 305
tel.: 56 611-2762
e-mail: goliat@umk.pl
starszy informatyk: mgr inż. Tadeusz Sosnowski
pok.: 305
tel.: 56 611-2763
e-mail: tedso@umk.pl
specjalista informatyk: mgr Iwona Zięba
pok.: 207
tel.: 56 611-2737
e-mail: Iwona.Zieba@umk.pl

PRACOWNIA SIECI UCZELNIANEJ

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

Kierownik - mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 210
tel.: 56 611-2740
fax: 56 611-2725
e-mail: mgw@umk.pl

Pracownicy

starszy informatyk: mgr Michał Gasewicz
pok.: 206
tel.: 56 611-2736
e-mail: genn@umk.pl

administrator serwerów UMK

specjalista inżynieryjno-techniczny: Henryka Grażyna Majchrzakowska
Gagarina 13, 87-100 Toruń
pok.: 141
tel.: 56 611-2205
e-mail: Grazyna.Majchrzakowska@umk.pl
specjalista informatyk: mgr Ewa Skrenty
pok.: 206
tel.: 56 611-2736
e-mail: efa@umk.pl

administrator serwerów UMK

specjalista informatyk: mgr Łukasz Zygmański
pok.: 206
tel.: 56 611-2736
e-mail: vins@umk.pl

administrator serwerów UMK

PRACOWNIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń

Kierownik - dr Tomasz Wojciechowski

Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, 87-100 Toruń
pok.: 204a
tel.: 56 611-2739
e-mail: Tomasz.Wojciechowski@umk.pl

Pracownicy

specjalista informatyk: mgr Danuta Deka
pok.: 209
tel.: 56 611-2759
e-mail: Danuta.Deka@umk.pl
informatyk: inż. Mateusz Janicki
pok.: 209
tel.: 56 611-2729
e-mail: mjanicki@umk.pl
specjalista informatyk: mgr Artur Sikora
pok.: 209
tel.: 56 611-2749
e-mail: Artur.Sikora@umk.pl